svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แม็คโครผนึกภาครัฐ ลุยส้มปลอดภัยปี 9 เกษตรกรแห่ร่วม 2 หมื่นไร่

16 ธันวาคม 2565

แม็คโคร ประกาศความมุ่งมั่นด้านอาหารปลอดภัย หนุนเกษตรกรลดใช้สารเคมี สานต่อโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้ สู่ปีที่ 9” ครอบคลุมพื้นที่ปลูกกว่า 2 หมื่นไร่ คาดทั้งปี 65 รับซื้อกว่า 4,500 ตัน

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เผยว่า จาก “ส้ม” เป็นผลไม้ยอดนิยมในทุกฤดูกาล ทางแม็คโครได้ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงสถาบันการศึกษาได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการพัฒนาเกษตรกรเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกเพื่อผลผลิตที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี โดยเฉพาะในแหล่งเพาะปลูกสำคัญ อาทิ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแพร่ ผ่านโครงการ “ส้มปลอดภัย คนไทยยิ้มได้” มาตลอด 9 ปี ส่งผลให้ผลผลิตส้มที่ได้ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

แม็คโครผนึกภาครัฐ-เกษตรกร ขับเคลื่อนส้มปลอดภัยปีที่ 9

 

ทั้งนี้จากการทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกร เน้นกระบวนการตรวจเข้มสารเคมีตกค้างตลอดห่วงโซ่ ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น  ส่งผลเกษตรกรขายผลผลิตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ที่มั่นคง ส่งผลมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันพื้นที่ปลูกส้มปลอดภัยครอบคลุมมากกว่า 20,000 ไร่

 

“ชาวสวนส้มปลอดภัยที่ส่งผลผลิตจำหน่ายกับแม็คโคร จะเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่ปลอดภัย ภายหลังการใช้สารกำจัดแมลง รวมถึงกระตุ้นให้เกษตรกรใช้ย่าฆ่าแมลงลดน้อยลง เน้นใช้สารชีวภัณฑ์จากสะเดาทดแทน  ซึ่งผลผลิตต้องผ่านการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง ตั้งแต่ต้นฤดูกาล จนถึงปลายฤดู ด้วยห้องปฎิบัติการรับรองมาตรฐานระดับสากล”

 

ส้มปลอดภัยในแม็คโคร

โดยแม็คโคร จะเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสินค้าทุกล็อตก่อนออกจากสวน และที่ศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งข้อมูลความปลอดภัยต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด makro i-Trace ที่ติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือป้ายแสดงคิวอาร์โค้ด ณ จุดจำหน่าย

 

ตรวจสอบย้อนกลับที่มาของส้มได้ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ด

 

สำหรับ สายพันธุ์ส้มในโครงการนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย ประกอบด้วย ส้มสายน้ำผึ้ง นัมเบอร์วัน  เช้ง เขียวหวาน โอเชี่ยน และคัมควอท ซึ่งในปีนี้ แม็คโครคาดจะรับซื้อส้มปลอดภัยจากชาวสวนมากกว่า 4,500 ตัน