svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

NCTC สวทช. ทดสอบเจาะลึกกัญชงกัญชา ใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม

05 ธันวาคม 2565

NCTC สวทช.ผนึก Shimadzu วิเคราะห์ทดสอบ กัญชา กัญชง หวังผลักดันใช้ประโยชน์พัฒนา การแพทย์ การวิจัย และอุตสาหกรรมในประเทศ เผยวิเคราะห์เจาะลึก ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการสกัดและการสร้างผลิตภัณฑ์

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงาน Shimadzu 1st Global Hemp & Cannabis Summit 2022 ว่า ประเทศไทยได้เริ่มกระบวนการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กัญชาและกัญชงตั้งแต่ปี 2562 และในปัจจุบันได้มีการนำกัญชงกัญชา มาใช้อย่างแพร่หลายทั้งด้านการแพทย์ รวมถึงนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอาง เป็นต้น ทั้งนี้ในทางกฎหมายการนำกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง มาใช้จะต้องมีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ ทั้ง CBD และ THC และสารปนเปื้อนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

NCTC สวทช. ทดสอบเจาะลึกกัญชงกัญชา ใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรม

สวทช. โดย NCTC ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กัญชา/กัญชง ที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ และได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการผลักดันการนำกัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทั้งทางการแพทย์ การวิจัย และอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

Mr. Tetsuya Tanigaki กรรมการผู้จัดการ Shimadzu Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากการก้าวทันโลกแล้วยังคงต้องรับมือกับการตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วให้ได้ การที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในการทำให้กัญชา กัญชง ถูกกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ บริษัทจะต้องรับฟังความต้องการและหาแนวทางเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดงาน 1st Global Hemp & Cannabis Summit 2022 ในครั้งนี้จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรับฟังปัญหาและความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ซึ่งในอนาคตบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบคุณค่าและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้าได้ นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในการมีส่วนร่วมกับสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตั้งเป้าจะนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่อไป

 

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. กล่าวว่า NCTC สวทช. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศอย่างครบวงจร 

NCTC ให้บริการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ของกัญชา กัญชง ตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการสกัดและการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น รวมถึงการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของสารออกฤทธิ์และสารปนเปื้อน นอกจากนี้ยังรองรับความต้องการด้าน R&D เช่น การค้นคว้ายา การพัฒนายา และการตรวจสอบสารประกอบที่ใช้งานอีกด้วย ซึ่ง Shimadzu เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับ NCTC มาเป็นเวลากว่า 8 ปี และได้สนับสนุนความมุ่งมั่นของ NCTC ในการเป็นศูนย์ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการสนับสนุนบริการที่หลากหลายของ NCTC ตั้งแต่การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงเคมี การวิเคราะห์ลักษณะทางชีวภาพ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

นอกจากงานสัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการวิเคราะห์ทดสอบ กัญชง/กัญชา ภายในงานยังมีการเยี่ยมชมแล็บตรวจวิเคราะห์ “กัญชา กัญชง กระท่อม” ของ NCTC สวทช. โดยผู้ร่วมสัมมนากว่า 100 คน จากประเทศในเอเชีย อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา อินเดีย เป็นต้น รวมถึงกลุ่มบริษัทสำคัญในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ