จับตาตั้ง “จุฬา สุขมานพ” นั่งเลขาธิการ EEC คนใหม่

27 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ EEC คนใหม่ ได้ข้อสรุป เคาะตั้ง “จุฬา สุขมานพ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นั่งเก้าอี้แทน คณิศ แสงสุพรรณ ที่หมดวาระไปก่อนหน้านี้ เตรียมชงบอร์ดใหญ่ นายกฯ เห็นชอบ

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ เลขาธิการ EEC คนใหม่ ที่มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้สรุปรายชื่อเลขาธิการ EEC คนใหม่ ซึ่งจะมาแทน นายคณิศ แสงสุพรรณ ที่หมดวาระไปตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

สำหรับการคัดเลือกเลขาธิการ EEC คนใหม่ ตามขั้นตอนนั้น จะไม่ใช้วิธีการเปิดรับสมัครแบบทั่วไป แต่จะใช้วิธีเชิญผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการคัดเลือกเลขาธิการ EEC คนแรก โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการทำหนังสือเชิญผู้ที่มีความเหมาะสมไปไม่ต่ำกว่า 10 คน

 

ทั้งนี้เมื่อมีการส่งหนังสือเชิญไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ที่ถูกเชิญนั้นจะตอบรับหรือไม่ ถ้าไม่ตอบรับจะทำหนังสือตอบปฏิเสธกลับมายังคณะกรรมการสรรหา แต่ถ้ามีผู้ใดตอบรับ คณะกรรมการสรรหา จะเชิญผู้นั้นมากรอกใบสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้ง และจะมีการสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนต่อไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เปิด 3 ตัวเต็ง"เลขาฯ EEC" คนใหม่

แหล่งข่าวระบุว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ได้ส่งหนังสือเชิญไปแล้วก็มีผู้ปฏิเสธ และมีผู้ตอบรับ และบางคนตอบรับแล้วก็เปลี่ยนใจขอถอนตัวไป จนเหลืออยู่ 3 รายด้วยกัน นั่นคือ นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ EEC นายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

 

“อย่างรายล่าสุดที่มีข่าวนั้นคือ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ผ่านมาได้ตอบรับแล้ว แต่ก็ได้ส่งหนังสือมาถอนตัวภายหลัง ส่วนผู้ที่มีมาสัมภาษณ์นั้น เบื้องต้นมีเข้ามา 3 ราย”

 

ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ข้อสรุปแล้ว โดยมีรายงานข่าวว่า นายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบต่อไป โดยคาดว่าจะประชุมในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้

 

ภาพประกอบข่าว โครงการลงทุนพื้นที่ EEC

แหล่งข่าว กล่าวว่า สำหรับความเป็นไปได้ในการเลือกนายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้ามานั่งเป็นเลขาธิการ EEC นั้น นับว่ามีความเหมาะสม และถือเป็นคนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความไว้วางใจ 

 

ขณะเดียวกันนายกฯ ยังเห็นฝีไม้ลายมือของนายจุฬา ในการแก้ไขปัญหากรณีที่การประเทศไทยถูกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ขึ้นธงแดงจนประสบผลสำเร็จ ในช่วงที่นายจุฬา ได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 48/2559

 

พร้อมกันนี้ยังมีรายงานว่า นายจุฬา ยังได้รับการการันตีจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเดิมได้เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของนายจุฬา ในช่วงรัฐบาล คสช. ว่า มีคุณสมบัตรครบถ้วน และน่าจะขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงาน EEC ได้

 

ภาพประกอบข่าว นายกฯ เตรียมประชุมบอร์ด EEC ทำเนียบรัฐบาล

 

รู้จัก "จุฬา สุขมานพ"

 

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Laws (Maritime Law) University of Southampton, United Kingdom
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, University of Southampton, United Kingdom

 

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
 • ตุลาคม 2559 - กันยายน 2563 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 - อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
 • กรกฎาคม 2557 - กันยายน 2558 - อธิบดีกรมเจ้าท่า
 • กรกฎาคม 2555 - กรกฎาคม 2557 - ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • พฤศจิกายน 2553 - กรกฎาคม 2555 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
 • มกราคม 2552 - ตุลาคม 2553 - รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • เมษายน 2549 - มกราคม 2552 - เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • ตุลาคม 2547 - มีนาคม 2549 - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • พฤศจิกายน 2545 - กันยายน 2547 - ผู้อำนวนการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร