ขึ้นทางด่วนฟรี วันนี้ 3 เส้นทาง รอบกทม. วันปิยมหาราช

22 ต.ค. 2565 | 18:03 น.

ขึ้นทางด่วนฟรี วันนี้ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือกทพ. ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง รอบกทม. และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางวันหยุด

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 (วันปิยมหาราช) กทพ. จะเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี โดยยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

 

ตามที่ กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ 

สำหรับยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยขึ้นทางด่วนฟรี รวม 3 สายทาง มีรายละเอียดดังนี้

 

วันเวลาการเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี

  • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
  • ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น.

 

เส้นทางที่เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ กทพ. แจ้งว่า การขึ้นทางด่วนฟรี ครั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อเข้าไปอัปเดตเป็นบัตร Easy Pass Plus + เข้าไปใช้งานระบบ M - Flow โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ตลอดจนรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย