“ตรวจสิทธิ์อ้อย” ด่วน“เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย” จ่ายรอบแรก ไม่เกิน 7 ต.ค. 65

04 ต.ค. 2565 | 19:32 น.

“ตรวจสิทธิ์อ้อย” เช็คสถานะเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ผ่านไลน์ 120 บาทต่อตัน   จ่ายรอบแรก ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผ่านบัญชี ธ.ก.ส  หากไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้อมโอน” แต่ถ้าขึ้นสถานะ “ไม่สามารถรับโอนได้” ต้องรีบแจ้งแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาด่วน

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2564/65 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ภายใต้กรอบวงเงิน 8,319.24 ล้านบาท


ล่าสุดนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ของชาวไร่อ้อยแต่ละรายโดยตรง จำนวน 122,651 ราย มีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน 64.36 ล้านตัน เป็นจำนวนเงิน 7,723.73 ล้านบาท

"คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือครบทุกรายภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565"


วิธีเช็คสถานะ ตรวจสอบสิทธิ“เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย”

  • เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีผ่านไลน์ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” 
  • “ตรวจสิทธิ์อ้อย” ผ่านไลน์ คลิกที่นี่
  • หากไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า “บัญชีพร้อมโอน” 
  • หากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่า “โอนเงินสำเร็จแล้ว” 
  • กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน “ไม่สามารถรับโอนได้” ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้เนื่องจากกรณีใด ให้ผู้ตรวจสิทธิ์ฯ รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่าน และให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรองและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป