เช็คเงินอ้อย ตรวจสอบสิทธิ์ “ช่วยเหลือชาวไร่อ้อย" ผ่าน Line Official ดูที่นี่

25 ก.ย. 2565 | 09:05 น.

เช็คเงินอ้อย ตรวจสอบสิทธิ์ เงินช่วยเหลือ “ชาวไร่อ้อย" ผ่านแอปพลิเคชั่น Line Official ดูขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่

วันนี้ 25 กันยายน 2565 เช็คเงินอ้อย  ฤดูการผลิตปี 2564/65 จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้เข้าไปตรวจสอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สอน.ได้ตรวจสอบข้อมูลชาวไร่อ้อยคู่สัญญาฤดูกาลเพาะปลูก 2564/65 จากทั้ง 57 โรงงาน ในรอบแรกเรียบร้อยแล้ว

  • มีเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 113,898 ราย
  • รวมมูลค่ากว่า 7,564 ล้านบาท
  •  ทั้งนี้คงเหลือรายการที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพียงประมาณ 4.2% เท่านั้น

เช็คเงินอ้อย ทางสอน. เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เช็คเงินอ้อย ผ่านLine Official  

  • ในชื่อ “ตรวจสิทธิ์อ้อย” ชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินไปยังบัญชีของท่านผ่านไลน์ตรวจสิทธิ์อ้อย (คลิกที่นี่) เพื่อเพิ่มเป็นเพื่อตรวจสอบข้อมูล
  •  หากบัญชีของไม่มีปัญหาระบบจะแจ้งว่า "บัญชีพร้อมโอน
  • หากได้รับการโอนแล้วระบบจะแจ้งว่า "โอนเงินสำเร็จแล้ว
  • กรณีระบบแจ้งว่าบัญชีของท่าน "ไม่สามารถรับโอนได้" ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถโอนได้ เนื่องจากกรณีใด

 

ให้ผู้ตรวจสิทธิฯ รีบแจ้งดำเนินการแก้ไขผ่านโรงงานคู่สัญญาของท่านและให้โรงงานทำหนังสือรับรองมายังสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย (สบน.) เพื่อรับรองและส่งให้ สอน.พิจารณาตรวจสอบร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อเร่งดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

 

ที่มา: โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย