svasdssvasds

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ TAXI DROP LANE

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ส.ค. 2565 เวลา 8:31 น.

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ TAXI DROP LANE สำหรับจอดส่งผู้ใช้บริการลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดความแออัดของผู้ใช้บริการ บริเวณชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

วันนี้(วันที่ 1 ส.ค.65 )ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เปิดให้บริการ TAXI DROP LANE อย่างเป็นทางการ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดความแออัดของผู้ใช้บริการ บริเวณชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2

 

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ TAXI DROP LANE

อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่) ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มช่องจราจรแยกเฉพาะสำหรับรถแท็กซี่ จำนวน 2 ช่องจราจร สำหรับจอดส่งผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเดินลงทางเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมเข้าสู่ด้านในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้ทันที 

 

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ TAXI DROP LANE สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ TAXI DROP LANE

 

พร้อมทั้งมีระบบปรับอากาศและกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ ทดม.คำนึงถึงการให้บริการสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถแท็กซี่) สามารถใช้ช่องทางรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อจอดส่งผู้ใช้บริการได้ที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2

 

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ TAXI DROP LANE

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร 0-2535-1192

แท็กที่เกี่ยวข้อง