svasdssvasds

พาณิชย์ MOU สยามพิวรรธน์ หนุนแบรนด์สินค้าไทยโกอินเตอร์

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ก.ค. 2565 เวลา 8:59 น.

พาณิชย์จัดใหญ่ DEmark Show 2022 ฉลอง 15 ปี MOU “สยามพิวรรธน์” ปั้นดีไซเนอร์สินค้ากลุ่มหัตถอุตสาหกรรม- BCG ไทยสู่ตลาดสากล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้นโยบายด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและได้รับการยอมรับระดับสากล สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤติสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง   ต่อเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ ส่งผลให้ความต้องการของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการไทยต้องพบกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
พาณิชย์ MOU สยามพิวรรธน์ หนุนแบรนด์สินค้าไทยโกอินเตอร์

โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และรายย่อย จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้สอดรับกับกระแสความต้องการวิถีใหม่ ซึ่งการออกแบบนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่ช่วยให้ SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

 

รางวัล DEmark จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรม ที่ได้ให้การสนับสนุนนักออกแบบไทย ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ที่ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15

       

สำหรับรางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark เป็นเวทีประกวดรางวัลด้านการออกแบบระดับประเทศ มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการออกแบบจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทุกปีจะมีการเฟ้นหาสินค้าที่มีการออกแบบดีที่โดดเด่น ส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ G-mark รางวัลการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด

พาณิชย์ MOU สยามพิวรรธน์ หนุนแบรนด์สินค้าไทยโกอินเตอร์

นอกจากนี้กรมยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้จัดประกวดรางวัลการออกแบบอื่น เช่น รางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน จัดโดย Taiwan Design Research Institute (TDRI) และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกง จัดโดย The Hong Kong Exporters’Association อีกด้วยโดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

        

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้  ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU   ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด  ภายในงาน “DEmark Show 2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

 

ด้านนางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Retail Concept Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

พาณิชย์ MOU สยามพิวรรธน์ หนุนแบรนด์สินค้าไทยโกอินเตอร์

สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ การส่งเสริมบุคคลากรในอุตสาหกรรมการอออกแบบจึงเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน และเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10  ปี

 

โดยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อีกทั้งความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานของนักออกแบบมีช่องทางจำหน่ายในตลาดอีกด้วย 

พาณิชย์ MOU สยามพิวรรธน์ หนุนแบรนด์สินค้าไทยโกอินเตอร์

โดยสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก ร่วมเสนอผลงานสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีและมีความคิดสร้างสรรค์ รุกตลาดขยายแพลตฟอร์มสู่นานาประเทศ  ผ่านร้าน ICONCRAFT, ABSOLUTE SIAM และ ECOTOPIA และล่าสุดนำผู้ประกอบการไทย รุกตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในงาน Meetz STORE ที่ห้างทาคาชิมายะ ไทม์สแควร์ ย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว และขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย ในห้าง Pavilion อีกด้วย

 

สำหรับรางวัล Demark 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the future of impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่” ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงานทั่วประเทศครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมการออกแบบที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์

 

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน มีผลงานที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 405 ผลงาน และร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “DEmark Show 2022 ”ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม 2565

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด