ดิอาจิโอ เปิดครอสอบรมรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนท่องเที่ยวเขาใหญ่

29 มิ.ย. 2565 | 23:00 น.

ดิอาจิโอ ร่วมกับ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดอบรมทักษะพื้นฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการให้บริการ แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE พร้อมรังสรรค์เมนูพิเศษด้วยผลไม้ท้องถิ่นเตรียมพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวหลังโควิด 19

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)  จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมียมระดับโลก ขยายความร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จัดอบรมทักษะการรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การให้บริการธุรกิจร้านอาหารและบาร์อย่างมืออาชีพได้มาตรฐานและรับผิดชอบ ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE รุ่นที่ 1 และ 2 ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอปากช่อง จำนวนรวม 170 คน

ดิอาจิโอ เปิดครอสอบรมรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนท่องเที่ยวเขาใหญ่

พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ท้องถิ่นจากเกษตรกร นำมาเป็นส่วนประกอบในการรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มพิเศษประจำเขาใหญ่ โดยความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ต้อนรับการเปิดประเทศและท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

นางชัชฎา จันทรางศุ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า “ในฐานะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการ หนึ่งในพันธกิจของดิอาจิโอคือ การยกระดับมาตรฐานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม ผ่านการให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและนักศึกษาในสาขาการโรงแรมและการบริการเครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า 5 ปี

ดิอาจิโอ เปิดครอสอบรมรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนท่องเที่ยวเขาใหญ่

โดยความร่วมมือกับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่โครงการฯ ขยายกลุ่มเป้าหมายมาสู่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ท่องเที่ยว สอดคล้องกับภาครัฐที่ผ่อนปรนมาตรการโควิด 19 สำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยว และอนุญาตให้ธุรกิจร้านอาหาร ผับ บาร์ กลับมาเปิดให้บริการได้มากขึ้น การขยายโครงการฯ มายังผู้ประกอบการที่เขาใหญ่ครั้งนี้จะช่วยสร้างความพร้อมให้พวกเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขด้วย”

นายพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวว่า “กว่า 2 ปีที่ผ่านมา เราทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโควิด 19 และก็จำเป็นต้องปรับตัวกันต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ นักศึกษาที่ต้องการเข้าสู่เน้นทางสายอาชีพการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้สนใจที่จะเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพให้สามารถปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้

ดิอาจิโอ เปิดครอสอบรมรังสรรค์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หนุนท่องเที่ยวเขาใหญ่

วันนี้ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง  และผู้ประกอบการต่างรู้สึกดีใจที่ ดิอาจิโอได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ใหม่ๆ และได้เข้ามาร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่เขาใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทยที่พร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้อย่างแข็งแกร่ง”

 

ตลอดระยะเวลาการอบรม 2 วัน ประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ ซีเนียร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการฝึกอบรมของดิอาจิโอ ได้ถ่ายทอดความรู้ในโครงการ LEARNING FOR LIFE ที่ครอบคลุมทักษะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

เพิ่มเติมความพิเศษให้กับหลักสูตรสำหรับพื้นที่เขาใหญ่ คือ การรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มที่ใช้ส่วนประกอบผลไม้ท้องถิ่น คือ มะเฟือง เงาะ เสาวรส ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 170 คน ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารและบาร์ นักศึกษาในพื้นที่เขาใหญ่และปากช่อง เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาชีพอื่นๆ ในภาคบริการ เช่น การจัดการประชุม จัดเลี้ยง และให้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไป

 

DMHT ตั้งเป้าเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพและนักศึกษาจำนวน 15,000 คน ในโครงการ LEARNING FOR LIFE ภายในปี 2573 โดยดำเนินภายใต้แผนงาน SOCIETY 2030 – SPIRIT OF PROGRESS ของบริษัทฯ ทั้งยังส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเพศหญิงเป็นจำนวน 50% เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน