เอ็น.ซี.ซี.จัดทัพใหม่รีแบรนด์ธุรกิจ รับเปิดศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ก.ย.นี้

18 พฤษภาคม 2565

เอ็น.ซี.ซี. จัดทัพใหม่ ปรับโครงสร้างพร้อมรีแบรนด์ รับการเปิดศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ กันยายนนี้ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน

วันนี้(วันที่ 18 พฤษภาคม 65) บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ เอ็น.ซี.ซี. ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศปรับโครงสร้างบริษัท รวมธุรกิจในเครือ 


พร้อมรีแบรนด์ให้ทันสมัย สากล สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ 3P (Product-ผลิตภัณฑ์, People-บุคลากร และ Process-กระบวนการทำงาน) เพื่อรองรับการเปิดตัวของศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ กันยายนนี้

 

เอ็น.ซี.ซี.จัดทัพใหม่รีแบรนด์ธุรกิจ รับเปิดศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ก.ย.นี้

การรีแบรนด์และปรับโครงสร้างโดยการรวมธุรกิจในเครือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด มาอยู่ภายใต้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์และทันต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล

 

โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัว และความรวดเร็วในการดำเนินงาน และตอบโจทย์นโยบายและทิศทางในการดำเนินของบริษัทที่ต้องการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน พร้อมด้วยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม (Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และความยั่งยืน (Sustainability) 

เอ็น.ซี.ซี. ได้นำกลยุทธ์ 3P คือ “Product/People/Process” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดตั้งทัพใหม่ในครั้งนี้

 

เอ็น.ซี.ซี.จัดทัพใหม่รีแบรนด์ธุรกิจ รับเปิดศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ก.ย.นี้

 

  • Product - บริการที่ครบวงจร (Integrated solution) ตั้งแต่การบริหารศูนย์ประชุม การบริหารด้านอาหารเครื่องดื่ม การบริการออกแบบก่อสร้างและติดตั้งคูหานิทรรศการ การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการบริหารจัดการงานประชุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบได้อย่างสูงสุด

 

  • People - สร้างคนรุ่นใหม่ โดยเน้นการแบ่งปันความรู้ แนวคิด และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความทันสมัย มีความกระตือรือล้น มีความรักในงานที่ทำ และทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 

  • Process - ลดกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการทำงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คนกลาง จากรูป) กล่าวว่า “การปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการรวมธุรกิจในเครือครั้งนี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์ 3P แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการบริการจัดงานของศูนย์ฯ สิริกิติ์ โฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้ 

 

ที่สำคัญบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้งเปิดโอกาสบุคลากรได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการนำพาให้องค์กรสู่ความยั่งยืนในที่สุด

 

เอ็น.ซี.ซี.จัดทัพใหม่รีแบรนด์ธุรกิจ รับเปิดศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ก.ย.นี้

 

นอกจากนั้น เอ็น.ซี.ซี. ยังได้รีแบรนด์โดยปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์บริษัทขึ้นมาใหม่ การใช้ตัวอักษร “NCC” ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ในโทนสีน้ำเงิน ใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบง่าย เพิ่มความทันสมัยและความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรอีกด้วย