เครือ CP แสดงจุดยืนสร้างความยั่งยืนร่วมตามเป้าหมาย Net Zero

11 พฤษภาคม 2565

เครือซีพี ตั้งเป้าบรรลุสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปี 2030 เดินหน้าตามโรดแมปปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร scope 1 และ scope2 ควบคู่ไปกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกองค์กรscope 3 ปูทางบรรลุพันธกิจ NET ZERO ภายในปี 2050

 

Climate Change ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกษตรสูงกว่าธุรกิจอื่น ระบุปริมาณวัตถุดิบผันผวนกระทบทั้งความปลอดภัยวัตถุดิบ ต้นทุนและคุณภาพ เครือซีพี เร่งดำเนินการ Carbon Neutral ในองค์กร scope 1 และ scope2 ควบคู่กับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope  3

 

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยบนงานเวที สัมมนา ZERO CARBON : วิกฤติ – โอกาสไทยในเวทีโลกโดยฐานเศรษฐกิจ ว่าเครือ CP มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutral ภายในปีพ.ศ. 2573 หรือปีค.ศ. 2030

 

จากนั้นค่อยนำไปสู่เป้าหมาย NET ZERO (องค์กรที่ไม่ปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ตามแนวทางของ SBTi (Science Based Target initiative) ภายในปีพ.ศ. 2593 หรือค.ศ. 2050

 

 

ปัจุบันได้ดำเนินการใน scope 1 และ scope2  หรือในส่วนของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ขณะเดียวกันก็เริ่มดำเนินการทำ NET ZERO ซึ่งรวม scope  3 หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่นอกเหนือจาก operation ของเครือ ตั้งแต่ต้นน้ำ supply chain และปลายน้ำ

 

“ทำไมเครือซีพีต้องมาจับมือร่วมกันในการตั้งเป้าและบรรลุพันธกิจ Carbon Neutral และ NET ZERO ให้ได้ร่วมกับหลาย ๆองค์กร จริง ๆ แล้วธุรกิจเกษตรเป็นธุรกิจที่ได้รับอิมแพคจาก Climate Change สูงกว่าหลาย ๆ ธุรกิจด้วยกัน Climate Change ทำให้เกิดการผันผวนของปริมาณวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิต และการผันผวนของปริมาณไม่ว่าจะเกิดจากภาวะอากาศ น้ำท่วม ภัยแล้ง ต่างส่งผลต่อราคา คุณภาพ ทั้ง 3 ส่วนไม่ว่าจะเป็นการ secure วัตถุดิบ เรื่องของต้นทุนและเรื่องของคุณภาพ ซึ่งถ้าทุกองค์กรสามารถที่จะแมนเนจหรือคอนโทรลปัจจัยตรงนี้ได้ดีก็จะส่งผลดีต่อองค์กร แต่ Climate Changeทำให้ทุกขั้นตอนมีความสามารถในการคอนโทรลน้อยลงมาก ๆ”

 

ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว อุตสาหกรรมประกันภัยเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ออกมาพูดว่า Climate Change มี impact กับอุตสาหกรรมประกันภัย เพราะทำให้ความสามารถในการคำนวณค่าเบี้ยประกันไม่เป็นไปตามสูตรคณิตศาสตร์ ทำให้เกิดการผันผวนของต้นทุนสูง 

 

ซึ่งในของอุตสาหกรรมเกษตร Climate Change  มีผลกระทบต่อทางด้านต้นทุน ในเครือ CP มี operation อยู่ในหลายประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อทุกบริษัทในเครือร่วมมือกันตั้งเป้าบรรลุ Carbon Neutral และ NET ZERO โจทย์สำคัญคือต้องศึกษาว่าแต่ละประเทศมีการตั้งเป้า Carbon Neutral และ NET ZERO อย่างไร

 

"ปัจุบันมีการตั้งเป้า Carbon Neutral และ NET ZERO อยู่ในกฎหมายแล้วประมาณ 120 ประเทศ การที่บริษัทของเครือซีพีกระจายอยู่ในประเทศเหล่านี้ ทำให้เราต้องเตรียมตัวในการที่จะปรับเป้าให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย เช่นโปแลนด์มีการเก็บภาษีคาร์บอนไม่ถึง 1 ยูโรต่อตันคาร์บอนและเป็นประเทศแรกที่เราเจอในลักษณะนี้"