สิงห์ เอสเตท ดัน SeaYouTomorrow ตีโจทย์โลก Carbon Neutral

08 ม.ค. 2565 | 05:49 น.

สิงห์ เอสเตท จัดกิจกรรม “SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis...” นำผู้บริหารระดับ Vice President บอร์ดบริหาร และซีอีโอ เข้าร่วมแคมป์กับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤติโลกร้อน

“ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.สิงห์ เอสเตท กล่าวว่า สิงห์ เอสเตท ได้ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Centre หรือ EEC) จัดกิจกรรม SeaYouTomorrowCamp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้นำ และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสิงห์ เอสเตท ที่นำพนักงานระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน 15 คน ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่อีก 10 คน 

“ศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.สิงห์ เอสเตท

ลงพื้นที่เรียนรู้บนสภาวการณ์จริงในห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ที่จะนำความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขวิกฤติโลกร้อน 

น.สพ.ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิโลกสีเขียว กล่าวว่า การลงพื้นที่จริงครั้งนี้ มีทั้งมิวเซียม อควอเรียม และเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์  ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางทะเล ของโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เกาะพีพี 

น.สพ.ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นักวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิโลกสีเขียว

เมื่อเราเอาเด็กเกาะและผู้บริหารมานั่งในแคมป์นี้ด้วยกัน ผสานกระบวนการเรียนรู้ทั้งจัดกลุ่มให้แยกทำกิจกรรม และจัดเซ็กชั่นให้เด็กฟังผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ฟังเด็ก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์

“แคมป์เรียนรู้นี้ เป็นการแชร์ประสบการณ์จากคนข้างนอก มันทำให้ผู้บริหารได้ตีโจทย์ของความยั่งยืน โจทย์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่มาจากต่างถิ่น จะสามารถทำอะไรให้กับชุมชนและคนในท้องถิ่น รวมทั้งเกาะแห่งนี้ได้บ้าง โดยการนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไบโอไดเวอร์ซิตี้ มาเป็นแกนหลัก”

สิงห์ เอสเตท ดัน SeaYouTomorrow  ตีโจทย์โลก Carbon Neutral

อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอีซี เอ็ชคิว จำกัด และ ทูตสันถวไมตรีประจำประเทศไทย จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) บอกว่า โรงแรมทรายฯ มีมุมมองในการอยู่ร่วมกันทั้งธุรกิจ คนในพื้นที่ สิ่งแวดล้อม แคมป์ SeaYouTomorrow ที่เกิดขึ้น ก็เพื่อการนำความยั่งยืนเข้ามาเชื่อมโยงการเดินทางของธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอีซี เอ็ชคิว จำกัด และ ทูตสันถวไมตรีประจำประเทศไทย จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

ผู้บริหารสิงห์ เอสเตท กล่าวอีกว่า สิงห์ เอสเตท กำลังเริ่มต้น ถือเป็นมายด์สโตน ที่ทำให้คนในองค์กรเข้าใจถึงการทำธุรกิจที่ไม่ใช่แค่การสร้างผลกำไรหรือรายได้ ที่วัดได้แค่ผลทางระบบบัญชี แต่สามารถวัดได้จาก Social Return เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เด็กๆ มีความสุขมากขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น สะท้อนกลับมาหาธุรกิจ หาแบรนด์ขององค์กร ที่มีคุณค่าและนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 

สิงห์ เอสเตท ดัน SeaYouTomorrow  ตีโจทย์โลก Carbon Neutral

สิ่งที่สิงห์ เอสเตท พยายามจะผลักดันต่อไปในปี 2565 คือ เรื่องของ CSV และ แบรนด์ดิ้ง จากจุดเริ่มต้นของค่ายSeaYouTomorrow ความท้าทายต่อไปคือ การออกแบบกระบวนการที่เป็นไฮบริด ทำอย่างไรให้คนที่ไม่ได้เข้าค่ายนี้ได้ความรู้และเกิดแนวคิดเหมือนกัน เพื่อการขยายและต่อยอด ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการหาพันธมิตรเพื่อเดินหน้าซีซั่นต่อไป รวมถึงการเดินหน้าองค์กรสู่ Carbon Neutral โยที่โรงแรมทรายฯ ปี 2565 จะมีการหลายทุนติดตั้งโซล่ารูฟ และนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้ภายในโครการ ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าพลังงานได้ถึง 30% 

สิงห์ เอสเตท ดัน SeaYouTomorrow  ตีโจทย์โลก Carbon Neutral

“คาร์บอนเป็นโจทย์ของโลก ทุกคนต้องทำข้อสอบนี้ สิงห์ เอสเตทมีพนักงานจำนวนมาก เราคิดว่า การดูแลให้พนักงานเรามีจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบและดูแลเรื่องคาร์บอน เราก็น่าจะสร้างจุดเปลี่ยนในซัพพลายเชนของเราได้” 

สิงห์ เอสเตท ดัน SeaYouTomorrow  ตีโจทย์โลก Carbon Neutral

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,746 วันที่ 6 - 8 มกราคม พ.ศ. 2565