“บางกอกแอร์เวย์ส” เปิด Self-service Check-in Kiosk เริ่ม 1 พ.ค. นี้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 พ.ค. 2565 เวลา 10:04 น. 66

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้บริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ “Self-service Check-in Kiosk” ใน 3 สนามบิน เริ่ม 1 พฤษภาคมศกนี้

หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยยกเลิก Test & Go  ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ลดวงเงินประกันเหลือ 1 หมื่นดอลลาร์ ยกเลิกการตรวจ RT-PCR เมื่อมาถึงไทย และใช้การตรวจ ATK ทำให้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ส่งผลให้หลายสายการบินต้องปรับแผนรองรับ รวมถึง “บางกอกแอร์เวย์ส”

 

นางสาวสิริพร หนูจั่น รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นดินและขนส่งสินค้า บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า  เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มการเดินทางที่เพิ่มขึ้น โดยเปิดให้บริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ (Self-service Check-in Kiosk)   

เช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ (Self-service Check-in Kiosk) 

ทั้งนี้จากทิศทางของปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงไตรมาสแรกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมุ่งเน้นคุณภาพการบริการผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามาใช้ในส่วนการบริการภาคพื้นดิน เพื่อเป็นการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไป

 

โดยสายการบินเปิดให้การบริการ เช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถใช้บริการเช็คอินผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติได้ใน 3 ขั้นตอน ได้แก่

 

  • เช็คอินหน้าเครื่องบริการอัตโนมัติ
  • พิมพ์ป้ายสติกเกอร์ติดสัมภาระ
  • ติดป้ายสติกเกอร์ที่กระเป๋าสัมภาระ

 

หลังจากนั้นสามารถทำการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง ณ บริเวณแถวเช็คอิน D และ E ชั้น 4 ซึ่งให้บริการตั้งแต่ 12 ชั่วโมง ถึง 50 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

 

สำหรับการบริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ จะไม่รวมถึงการเดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ รวมถึงผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต่าง ๆ และผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรภาครัฐ และสมาชิกหอการค้าไทย ที่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเฉพาะตอนเช็คอิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังมีอีก 2 ช่องทาง ที่ผู้โดยสารประสงค์จะเช็คอินด้วยตนเองสามารถเช็คอินผ่าน ได้แก่

 

1. เช็คอินผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com

2. เช็คอินผ่านอุปกรณ์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Airways

 

โดยดาวน์โหลดผ่านทาง Apple Store และ Google Play ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.bangkokair.com/self-check-in และ www.bangkokair.com/self-bagdrop

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง