svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ชงครม.ไฟเขียว "ค่าเหยียบแผ่นดิน" เปิด 2 วิธีจัดเก็บนักท่องเที่ยว 300 บาท

28 เมษายน 2565

รมว.ท่องเที่ยวชงครม.ไฟเขียว “ค่าเหยียบแผ่นดิน” 300 บาท พร้อมเผย 2 วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ ค่าเหยียบแผ่นดิน หวังลดภาระงบประมาณแผ่นดิน ทั้งซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ด้วย เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ "ค่าเหยียบแผ่นดิน" ในอัตราคนละ 300 บาทนั้น เบื้องต้นมีกำหนดนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในสัปดาห์หน้า หากได้รับการอนุมัติ จะพร้อมประกาศใช้ภายในอีก 3 เดือนถัดจากนั้น

 

โดยรายละเอียดการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน 300 บาทต่อคน จะแบ่งเป็น 50 บาท ซื้อประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเอง พร้อมทั้งคาดว่าอาจนำเงินในส่วนนี้มาใช้รักษานักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มอาการไม่รุนแรง หรือผู้ป่วยสีเขียวด้วย ส่วนอีก 250 บาท จะนำเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ

 

ขณะที่ นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย หลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยอากาศยาน ว่า วัตถุประสงค์การจัดประชุมจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Thailand Tourism Fee System: TTF System) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยอากาศยานในวันนี้เพื่อให้เข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ และการลงทะเบียนของสายการบินต่างๆ

 

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากสายการบินต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้โดยตรง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติ  โดยจะได้มีการเล่าถึงที่มาและภาพรวมของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แผนการดำเนินโครงการ ระบบการลงทะเบียนของสายการบิน และการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อกับระบบ รวมถึงการรับฟังประเด็นความสงสัยต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติอาจจะยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจน อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

สำหรับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำไปพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยต่อไป

 

โดยระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในประเทศไทย (Thailand Tourism Fee System: TTF System) 1 ระบบ จะรองรับการเก็บผ่าน 2 รูปแบบ ได้แก่

 

  1. การเก็บผ่านบัตรโดยสารเครื่องบิน
  2. การจัดเก็บผ่าน Website/Mobile Application และ Kiosk

 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นงบประมาณในการดูแลเยียวยานักท่องเที่ยวที่เกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

 

ทั้งยังลดภาระงบประมาณในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดความเสื่อมโทรมรวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) อันจะสามารถเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย