ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าไทย ดันผู้โดยสารพุ่ง 65.97%

05 เมษายน 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 65.97 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเผยตัวเลขผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 65.97 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ยืนยันความพร้อมในการรองรับผู้โดยสาร

 

รวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่ให้บริการเพิ่ม พร้อมประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดกำลังคนเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจาก ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยยกเลิกการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นมา 

 

ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าไทย ดันผู้โดยสารพุ่ง 65.97%

 

ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 11,623 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 7,003 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.97

ในส่วนของเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศมีจำนวนเฉลี่ยวันละ 141 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่มีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 137 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92 ทั้งนี้คาดว่าจากนี้ไปจะมีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าไทย ดันผู้โดยสารพุ่ง 65.97%

 

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้เปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบิน C ซึ่งเป็นอาคารที่รองรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน ที่ผ่านมา จากเดิมที่เปิดให้บริการเฉพาะที่อาคารเทียบเครื่องบิน E, F และ G 

 

นอกจากนี้ยังได้เปิดให้บริการจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โซน 1 ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร หลังจากปิดปรับปรุงในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 โดยจุดตรวจหนังสือเดินทางที่มีการปรับปรุงใหม่นี้ จะมีการปรับเปลี่ยนโฉมเคาน์เตอร์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย มีการปรับผังพื้นที่การติดตั้งเคาน์เตอร์ใหม่ 

 

ทำให้มีจำนวนเคาน์เตอร์ให้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็น 56 เคาน์เตอร์ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,450 คนต่อชั่วโมง เป็น 4,080 คน ต่อชั่วโมง  

 

ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าไทย ดันผู้โดยสารพุ่ง 65.97%

 

สำหรับตัวเลขผู้โดยสารในภาพรวมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้า - ออก สนามบินสุวรรณภูมิ เฉลี่ยวันละ 53,627 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 42,222 คน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.01 โดยแบ่งเป็น ผู้โดยสารในประเทศเดินทางเฉลี่ยวันละ 29,691 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.45 และผู้โดยสารระหว่างประเทศ เดินทางเฉลี่ยวันละ 23,936 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.04

 

ในส่วนของเที่ยวบิน มีจำนวนเที่ยวบินเข้า - ออก เฉลี่ยวันละ 536 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมที่มีจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 502 เที่ยวบิน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77 แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศเฉลี่ยวันละ 254 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 และเที่ยวบินระหว่างประเทศเฉลี่ยวันละ 282 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 

 

ศบค.ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าไทย ดันผู้โดยสารพุ่ง 65.97%

 

ดังนั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้เตรียมการด้านบุคลากรโดยประสานการปฏิบัติร่วมกับ หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตระหนักถึงบทบาทการเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ในการต้อนรับและให้บริการผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วยบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่งนอกจากการบริหารจัดการบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับแนวคิดการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข COVID - Free Setting อย่างเคร่งครัด 

 

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง