เครื่องใหม่ป้ายแดง“การบินไทย”รับมอบ "โบอิ้ง777-300ER" 3 ลำเข้าฝูงบิน

07 เม.ย. 2565 | 07:04 น.

“การบินไทย”รับมอบเครื่องบินใหม่ "โบอิ้ง 777-300ER" จำนวน 3 ลำ ประเดิมเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ลอนดอน เพิ่มขีดความสามารถฝูงบิน พร้อมยกระดับการบริการรองรับความต้องการเดินทางและท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง777-300ER จำนวน 2 ลำ เข้าประจำการในฝูงบินเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และมีกำหนดรับมอบเครื่องบินแบบดังกล่าวอีก 1 ลำ ภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฝูงบินของบริษัทฯ และรองรับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการยกเลิกและผ่อนคลายมาตรการควบคุมและจำกัดการเดินทางของประเทศต่างๆ พร้อมยกระดับการบริการด้วยห้องโดยสารชั้นหนึ่งหรือ Royal First Class

 

“การบินไทย”รับมอบเครื่องบินใหม่โบอิ้ง777-300ER

โดยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ทั้ง 3 ลำ เป็นเครื่องบินที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาแบบเช่าดำเนินการเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ ได้เจรจาปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระค่าเช่ารายเดือนเป็นการจ่ายค่าเช่าตามชั่วโมงการทำการบินจริง (Power-by-the-Hour) ในระยะแรกของสัญญาและต่อรองปรับลดค่าเช่ารายเดือนในระยะกลางถึงยาวของสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER เป็นเครื่องบินลำตัวกว้าง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีห้องโดยสารที่มีความสะดวกสบาย โดยให้บริการในชั้นหนึ่ง 8 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ 40 ที่นั่ง ชั้นประหยัด 255 ที่นั่ง รวมทั้งหมด 303 ที่นั่ง พร้อมระบบสาระบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร

 

 

“การบินไทย”รับมอบเครื่องบินใหม่โบอิ้ง777-300ER

 

อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 4 แบบเครื่องบินหลักของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบินเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการอะไหล่คงคลัง ตลอดจนคุณภาพการให้บริการผู้โดยสาร

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนในการนำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ทั้ง 3 ลำ ให้บริการในเส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน ไป-กลับ เป็นลำดับแรก โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป