"การบินไทย" เปิด 126 เที่ยวบินเช่าเหมาลำหนุนเกษตรกรผลักดันผลไม้ไทยสู่โลก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 มี.ค. 2565 เวลา 8:33 น. 1.2k

คาร์โก้การบินไทยหนุนเกษตรกรไทยผลักดันผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก เปิด 126 เที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังจีน-อินเดีย ตลอดช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2565

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำแก่ตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศและผู้ส่งออกขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆ ไปยังเมืองกวางเจา เฉิงตู คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 350 และโบอิ้ง 777

 

 

คาร์โก้การบินไทย

คาร์โก้การบินไทย

 

ทั้งนี้เดือนมีนาคมและเมษายนให้บริการเช่าเหมาลำขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆ รวม 126 เที่ยวบิน  ดังนี้

 

  • เดือนมีนาคมได้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 39 เที่ยวบิน ขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆ ไปยังเมืองกวางโจว จำนวน 27 เที่ยวบิน คุนหมิง จำนวน 4  เที่ยวบิน คุนหมิง-นิวเดลี อินเดีย จำนวน  8 เที่ยวบิน

 

  • เดือนเมษายน จะให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำจำนวน 87 เที่ยวบิน ขนส่งผลไม้และสินค้าอื่นๆ ไปยังเมือง กวางโจว จำนวน 58 เที่ยวบิน เฉิงตู จำนวน 12 เที่ยวบิน คุณหมิง จำนวน 8 เที่ยวบิน คุนหมิง-นิวเดลี  อินเดีย จำนวน 9 เที่ยวบิน

คาร์โก้การบินไทย

บริษัท การบินไทยฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติมุ่งมั่นผลักดันการสร้างรายได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไม่เพียงแต่ในส่วนของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงการให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยในการผลักดันสินค้าภาคการเกษตรสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง