พาณิชย์-DITP จัดจัดโรดโชว์ “BCG Model”ดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 มี.ค. 2565 เวลา 10:47 น. 72

มูลค่าสมุนไพรไทยในตลาดโลกสูงลิ่วแตะ 54,739 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2564 และอาจสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสบช่องจัดโรดโชว์ “BCG Model” ผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพและความงามสมุนไพรไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

ตลาดสมุนไพรนับว่ามีความโดดเด่นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการถูกนำมาใช้ในการรักษาโควิด-19 จนได้รับความนิยมและความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

ผู้ประกอบการหลายธุรกิจเล็งเห็นโอกาสทำเงินจากสมุนไพรเหล่านี้และตบเท้าเข้าสู่ตลาดสมุนไพรไทยอย่างคึกคัก ทั้งนี้สมุนไพรไทยในตลาดโลกมีมูลค่าตลาดสูงถึง 54,739 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดการณ์ว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มุ่งสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนผ่านการนำแนวคิดของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยโดยภาครัฐได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าจีดีพีของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านบาท ภายในปี 2565-2570”

 

จากข้อมูลของ Euromonitor พบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Herbal & Traditional Products) มีมูลค่าตลาดถึง 54,739 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดการณ์ว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดจะสูงถึง 70,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการจึงได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” เป็นปีที่2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยให้มีองค์ความรู้สำคัญ

ตลอดจนการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามแนวคิด BCG Model เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล โดยจะจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ  สวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำหรับกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ กรมฯ ร่วมกับแบรนด์ PATOM ต้นแบบการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนผสมจากธรรมชาติด้วยแนวคิด BCG Model และมีความโดดเด่นด้านการนำวัตถุดิบพืชสมุนไพรท้องถิ่นมาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่าให้แบรนด์ จนประสบความสำเร็จทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

โดยมี นายอนัฆ นวราช ผู้จัดการทั่วไปของสวนสามพรานและผู้อำนวยการแบรนด์ PATOM และ นางสาวดรรชนี คุณาวิชยานนท์ Sale & Marketing Director ของ PATOM มาแบ่งปันแนวคิด “การบริหารธุรกิจตามหลัก BCG Model” พร้อมประสบการณ์ตรงในการนำ BCG Model มาใช้ในธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรและส่วนผสมจากธรรมชาติ รวมถึงพาเรียนรู้วิถี BCG จากฟาร์มสู่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ PATOM

แท็กที่เกี่ยวข้อง