โอสถสภา หนุนคนพิการปลูกเห็ดหลินจือสร้างอาชีพ

08 ก.พ. 2565 | 11:21 น.

โอสถสภา ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการภายใต้แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ผนึกสาธารณสุขขอนแก่นจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์คนพิการบนพื้นที่รกร้างกว่า 6 ไร่ พร้อมส่งเสริมเพาะเห็ดหลินจือป้อนสายการผลิตโอสถสภา

เข้าสู่ปีที่ 4 ปี บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการภายใต้แนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและทีมนักกายภาพในจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมความรู้และอาชีพให้คนพิการสามารถเลี้ยงดูตัวเองและมีรายได้ที่มั่นคง โดยคนพิการที่เข้าร่วมโครงการนั้นไม่ได้มีความพิการมาตั้งแต่กำเนิด แต่ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นคนพิการและไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิม

โอสถสภา หนุนคนพิการปลูกเห็ดหลินจือสร้างอาชีพ

จากนั้นได้ขยายสู่การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเกษตรอินทรีย์คนพิการ ในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้พิการในพื้นที่ได้ร่วมกันทำการเกษตรอินทรีย์ คนพิการในโครงการได้ร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่รกร้างกว่า 6 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ มีหน่วยงานและผู้สนใจแวะเวียนมาเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

นอกจากผักนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น แตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะเขือเทศ พริก มะเขือ ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนพิการที่ดูแลศูนย์ฯ ผลผลิตสำคัญอีกอย่างของที่นี่ คือ เห็ดหลากหลายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด ศูนย์ฯ เริ่มต้นจากการเพาะเห็ด ต่อมาสมาชิกได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม จนสามารถเพาะเชื้อเห็ดและผลิตก้อนเห็ดขึ้นใช้เอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยังสร้างรายได้เพิ่ม จากการจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป

 

นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดสู่การเพาะเห็ดหลินจือ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง หลังจากได้ทดลองปลูก ก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จึงได้ประสานติดต่อกับทีมการตลาดของโอสถสภาเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำเห็ดหลินจือของศูนย์ฯ มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ของโอสถสภา

นางเพ็ญประภา ไชยโส สมาชิกของศูนย์ฯ เล่าว่า “เมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ ทำให้มีงานทำ มีรายได้เข้าครอบครัว คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น มั่นใจในศักยภาพของตนเองมากขึ้น จึงกล้าที่จะลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  และจะต่อยอดอาชีพไปเรื่อยๆ เพราะเราโชคดีที่ได้รับโอกาสนี้ เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดการที่โอสถสภาให้ความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยคัดเลือกสายพันธุ์ และคอยให้คำแนะนำ ดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด ไม่เพียงแต่มอบอาชีพที่มั่นคงให้คนพิการเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพสูง เพิ่มโอกาสทางการตลาดและสานต่อการมอบอาชีพอย่างยั่งยืน

 

โดยเฉพาะเห็ดหลินจือที่ได้มาตรฐานระดับสากลของทางศูนย์ฯ นั้น โอสถสภามั่นใจในคุณภาพ รับซื้อเห็ดหลินจือจากทางศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม ‘โสมอินซัม พลัส’ สอดคล้องกับแนวทางการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ที่มุ่งใช้วัตถุดิบสมุนไพรจากแหล่งผลิตในประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรให้กับบริษัทฯ หนึ่งในเป้าหมายของโรดแมป 5 ปี ด้านความยั่งยืนของโอสถสภา

 

ด้านนางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“โอสถสภาภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้พิการ และยิ่งไปกว่านั้น การได้เห็นผู้พิการในโครงการช่วยกันต่อยอด สร้างแนวทางการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และสามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงระดับสากลนั้น ยิ่งช่วยทำให้เรามั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริง ”