ม.มหิดล แจ้งเกิดmHealth หนุนคนไทยดูแลสุขภาพตัวเอง

04 ก.พ. 2565 | 13:55 น.

ม.มหิดล ส่งเสริม mHealth เรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาวะด้วยตนเองอย่างยั่งยืน จัดทำฐานข้อมูลเมนูอาหารที่แสดงจำนวนแคลอรี่และคุณค่าทางโภชนาการ “INMU-Dailymenu Plan (IDP)” ช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารออนไลน์เพื่อสุขภาพ

เทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญในการชีวิตประจำวันในโลกยุคปัจจุบันmHealth (mobile health) หรือเทคโนโลยีสื่อสารที่ใช้ระบบติดตามดูแลสุขภาวะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตนเองของผู้คนทั่วโลก

 

mHealth จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลสุขภาวะด้วยตนเอง ที่ทำให้คนไทยสามารถสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (INMU) ได้กล่าวถึงบทบาทการพัฒนา mHealth ของสถาบันฯ ว่า ที่ผ่านมาได้จัดทำฐานข้อมูลเมนูอาหารที่แสดงจำนวนแคลอรี่และคุณค่าทางโภชนาการ “INMU-Dailymenu Plan (IDP)” และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลภาวะโภชนาการสำหรับบุคคลทั่วไปมากว่าหนึ่งทศวรรษโดยใช้งานร่วมกับข้อมูลปริมาณสารอาหารที่คนไทยควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference Intakes / DRIs) ของคนไทย

 

ซึ่งข้อมูลอาหารมีทั้งจำนวนแคลอรี่ และปริมาณสารอาหาร ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารน้ำตาล โคเลสเตอรอล แคลเซียม โพแทสเซียม เหล็กโซเดียม และวิตามินต่างๆ ซึ่งผลที่ได้เป็นค่าสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ต่อไปยังจะสามารถพัฒนาเพื่อการเฝ้าระวังในผู้ใช้ที่ต้องมีการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต

การพบแพทย์และเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วยเป็นปลายทาง ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ การเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาวะด้วยตนเองในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าในอนาคตฐานข้อมูลที่ทาง INMU ได้สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่องนี้ จะสามารถนำไปเชื่อมโยงต่อยอดการใช้งานเช่น ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารออนไลน์เพื่อสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตโลกยุคใหม่ และสอดคล้องกับวิถีการใช้มือถือเพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพ หรือ  mHealth