มหิดล ประกวดออกแบบพัฒนา"ตลาดศาลายาแนวใหม่" รับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน

15 ม.ค. 2565 | 05:32 น.

ม.มหิดล ประกวดออกแบบพัฒนา"ตลาดศาลายาแนวใหม่" รับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน เส้นทางบางซื่อ-ตลิ่งชัน-ศาลายาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในแกนนำผู้ริเริ่มจัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดการออกแบบเมือง หัวข้อ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่และการท่องเที่ยวยั่งยืน" ในครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการจัดประกวดดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการดำเนินงานวิจัยของทีมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางรองรับการขยายตัวของเมืองตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2559 ด้วยทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และปี 2563 ด้วยทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

โดยได้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการระดมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง จนมาในปีนี้ได้ริเริ่มจัดประกวดเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการแสดงความคิดเห็นออกแบบพื้นที่ดังกล่าว

การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทำให้เมืองมีความเป็นเมืองมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรลืมเรื่องสิ่งแวดล้อม และรากเหง้าของชุมชน ซึ่งทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้


"ตลาดศาลายา" เป็นธุรกิจท้องถิ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่ชุมชน โดยในอดีตเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของการขนส่งทางเรือสู่รถไฟ เมื่อต่อไปในอนาคตจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า จึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่า จะทำอย่างไรให้ "ตลาดศาลายา" ซึ่งเป็น "ลมหายใจ" ของท้องถิ่นยังคงอยู่รอดต่อไปอย่างยั่งยืน 

 

ติดตามรายละเอียด และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง Facebook: Mahidolrail และ www.mahidol.ac.th