บิ๊กซี จับมือ มทร.กรุงเทพ สร้างประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

28 มกราคม 2565

บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลุยเปิด “บิ๊กซี มินิ” พื้นที่พระนครใต้ ร่วมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้การฝึกงานจริง

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี เปิดเผยว่า บิ๊กซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

อัศวิน เตชะเจริญวิกุล

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอย่างต่อเนื่อง เปิด “บิ๊กซี มินิ” สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ เป็นสาขาที่สอง  ต่อจาก บิ๊กซี มินิ สาขาแรกที่ มทร.กรุงเทพ เขตสาทร ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

บิ๊กซี มินิ

ขณะเดียวกันโครงการความร่วมมือดังกล่าว  มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในร้านบิ๊กซีมินิ คือ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ การทำงาน (Work - Integrated Learning: WIL) เน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง

 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานจริง รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ช่วยสร้างอาชีพ รายได้เสริมระหว่างเรียน ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กซีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น

บิ๊กซี มินิ

สำหรับ “บิ๊กซี มินิ” สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่พระนครใต้ เป็นสาขาที่ 1,358 ในรูปแบบร้านสะดวกซื้อบิ๊กซี มินิ  จัดจำหน่ายสินค้าสะดวกซื้อกว่า 5,676 รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เบเกอรี่  เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารพร้อมทาน เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ของใช้ภายในบ้าน เครื่องเขียน  พร้อมบริการเสริม เช่น บริการจ่ายบิล เติมเงินค่าโทรศัพท์ ฝาก-ถอนเงิน และบริการส่งพัสดุ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา

 

ด้าน  รองศาสตราจารย์ ดร. พิชัย จันทร์มณี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า ตามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.กรุงเทพ กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ก่อสร้างสถานประกอบการฝึกวิชาชีพเสมือนจริง (utk-minibig c) ปี 2563 ก่อสร้างที่พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ

บิ๊กซี มินิ

ในปีนี้ในพื้นที่พระนครใต้ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านธุรกิจอาหารและสาขาอื่น เป็นที่บ่มเพาะผู้ประกอบการในการทดลองวางขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อจริง รวมถึงเป็นแหล่งวางจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากการฝึกฝนของนักศึกษาในชั้นเรียนของสาขาวิชาต่างๆ ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์