กลุ่มเซ็นทรัล แจ้งตลาดฯ ปิดดิลเข้าซื้อ Selfridges ห้างหรูอังกฤษ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 ธ.ค. 2564 เวลา 3:44 น. 193

กลุ่มเซ็นทรัล ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ยืนยันผนึก ซิกน่า ลงนามสัญญาเข้าซื้อกิจการกลุ่มเซลฟริดเจส ครอบคลุมห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ รวม 18 แห่ง อสังหาริมทรัพย์ 7 แห่ง และดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งหมด

จากข่าวกะแสข่าวกลุ่มเซ็นทรัลมีแผนเข้าซื้อกิจการ ห้างสรรพสินค้าหรู เซลฟริดเจส (Selfridges) ก่อนหน้านี้ล่าสุด กลุ่มเซ็นทรัลออกมายืนยันว่า บิ๊กดิล นี้ได้เกิดขึ้นจริง โดย นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เช้าวันนี้ (24 ธค. 2564) ว่า

กลุ่มเซ็นทรัล แจ้งตลาดฯ ปิดดิลเข้าซื้อ Selfridges ห้างหรูอังกฤษ

ตามที่ปรากฏข่าวเรื่อง Central Group และ Signa Holding เข้าลงนามในสัญญาซื้อกิจการ Selfridges Group ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ โดยในส่วนของ Central Group บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด (“HCDS") ผู้ถือ หุ้นใหญ่ของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้เข้าลงนามใน สัญญานั้น

 

 

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก HCDS ถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าใน Selfridges Group นี้ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในข้อตกลงที่ HCDS ให้ไว้ใน Flagship Company Letter of Undertakings ระหว่างบริษัทฯ กับ HCDs ("Flagship Undertaking Letter) ที่ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรกของ บริษัทฯ

 

ทั้งนี้ภายใต้ Flagship Undertaking Letter บริษัทฯ มีสิทธิเข้าลงทุนใน Selfridges Group ได้ก่อนวันที่การเข้าลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) หรือหากบริษัทฯ ตัดสินใจไม่เข้าลงทุนในครั้งนี้ และ HCDS ได้เข้าลงทุนใน Selfridges Group บริษัทฯ ยังคง สามารถเข้าซื้อธุรกิจต่อจาก HCDS ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ HCDS เข้าลงทุนเสร็จ สมบูรณ์ในราคาตามที่ตกลงกันใน Flagship Undertaking Letter

 

 

 

 

บริษัทฯ จะดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมและผลตอบแทนการลงทุนอย่างรอบคอบโดย คํานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ ว่าจะเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Selfridges Group ที่ไม่ รวมส่วนของอสังหาริมทรัพย์ (ลงทุนใน Operating Companies) หรือไม่ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จะดําเนินการตามขั้นตอนและกฎเกณระเบียบที่ เกี่ยวข้องต่อไป

Central Group

ทั้งนี้การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลและซิกน่าลงนามสัญญาเข้าซื้อกิจการกลุ่มเซลฟริดเจส ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ รวม 18 แห่ง
 อาทิ ห้างสรรพสินค้า เซลฟริดเจส (Selfridges) บนถนนออกซ์ฟอร์ด ในกรุงลอนดอน, แมนเชสเตอร์ และเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ, ห้างสรรพสินค้าดี แบนคอร์ฟ (de Bijenkorf)  ประเทศ เนเธอร์แลนด์, ห้างสรรพสินค้า บราวน์ โทมัส (Brown Thomas) และ อาร์นอตส์ (Arnotts) ประเทศไอร์แลนด์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ 7 แห่ง และและกิจการด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหมด

 

 


การลงทุนในกลุ่มเซลฟริดเจสครั้งนี้  จะเป็นการร่วมทุน 50/50  ระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลกับซิกน่า โดยในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัลนั้น บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) มีสิทธิพิจารณาเข้าลงทุน ในส่วนธุรกิจห้างสรรพสินค้า ที่ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ และหลังจากการรวมธุรกิจใหม่นี้ จะทำให้กลุ่มบริษัทมียอดขายรวมทั้งหมด 5 พันล้านยูโร ในปี 2019 และ คาดว่าจะเติบโตถึง 7 พันล้านยูโรในปี 2024 จาก 8 ประเทศ และ 35 เมืองสำคัญในยุโรป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง