ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 9:31 น. 43

ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด สองปีซ้อน จาก HR Asia

นายปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ทาเคดา ประเทศไทยให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการแสดงศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ เหล่านี้คือความมุ่งมั่นของทาเคดาที่มีต่อบุคลากรผู้ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสานต่อเจตนารมย์ขององค์กรที่ว่า Better Health for people, and a Brighter Future for the world

 

ล่าสุดทาเคดา ประเทศไทย ได้รับรางวัล “Best Company to Work for in Asia 2021” หรือสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด เป็นปีที่สองติดต่อกัน จาก HR Asia  ถือเป็นการนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่องค์กร และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนให้ทาเคดาเป็นองค์กรสำหรับทุกคนต่อไป

ปีเตอร์ สตรีบัล

“บุคลากร คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กร  ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นปีที่สองติดต่อกัน แม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการทำงาน แต่ความทุ่มเทที่มีต่อผู้ป่วยและองค์กรยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงานของเราทุกคน และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องสองปีติดต่อกัน

 

ผมขอขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ทำงานที่ยอดเยี่ยม และส่งเสริมให้พนักงานสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพนักงานและองค์กร รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร จึงทำให้เราถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย”

 

สำหรับรางวัล “Best Asia Companies to Work for in Asia 2021 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เชิดชูองค์กรทั่วเอเชียที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างยอดเยี่ยม  มีนโยบายสำคัญเป็นรูปธรรมในการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดรอบด้าน

 

นำไปสู่การสร้างความผูกพันที่ดีที่พนักงานมีต่อองค์กร ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาความคิดและส่งมอบพลังสร้างสรรค์ให้กับองค์กร ส่งผลให้เป็นองค์กรนั้นเป็นสถานที่ทำงานที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย 

 

ทั้งนี้ทาเคดา เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทาเคดามุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สดใสของผู้คนทั่วโลก

ปีเตอร์ สตรีบัล

โดยทาเคดา ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยเป็นสาขาลำดับที่ 3 ภายใต้แผนขยายของทาเคดาทั่วโลก กลุ่มธุรกิจหลักของทาเคดา ประเทศไทย ประกอบด้วยนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ป่วย ภายใต้ 4 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ มะเร็งวิทยา โรคหายากด้านพันธุกรรมและภูมิคุ้มกัน โรคทางเดินอาหาร และวัคซีน

 

ทาเคดา ประเทศไทย ถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะในการทำงาน โดยสร้างสรรค์ระบบการทำงานที่สนับสนุนพนักงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนเช่นไร อีกทั้งมีความชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจและมองเห็นโอกาสในการเติบโตภายในองค์กรได้ โดยบริษัทไม่ละเลยที่จะสนับสนุนความเป็นมืออาชีพให้ทุกตำแหน่งภายใต้ความเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนคือผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของธุรกิจ 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง