svasdssvasds

พาณิชย์ ช่วยชาวสวนขาย "ส้ม" 150 ตัน ใน7-Eleven

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 2:31 น.

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับซื้อส้มเขียวหวาน 150 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นำร่อง “ส้มเขียวหวานแม่สิน” วางจำหน่ายผ่าน 7-Eleven กว่า 8,000 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 จังหวัด

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน กับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ นี้เป็นการช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ในการเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 70 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าส้มในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นเสมือน Mini Farm Outlet ใน 7-Eleven ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ใกล้บ้าน

พาณิชย์ ช่วยชาวสวนขาย "ส้ม"  150 ตัน ใน7-Eleven

ทั้งนี้ทางกรมจะดำเนินการรับซื้อส้มเขียวหวานในปริมาณ 150 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นำร่องที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นส้มที่เราเรียกกันว่า “ส้มเขียวหวานแม่สิน” เนื่องจากปลูกในพื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นส้มปลอดสารพิษ ได้รับมาตรฐาน GAP

 

โดยจะวางจำหน่ายผ่าน 7-Eleven กว่า 8,000 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 จังหวัด อาทิ กรุงเทพ ปริมณฑลฯ ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี เป็นต้น (เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการ)

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตส้มออกสู่ตลาด และจะออกมากในช่วงปลายพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม โดยจังหวัดในภาคเหนือที่เพาะปลูกส้มเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ และเชียงราย มีปริมาณผลผลิตรวมกว่า 150,000 ตัน โดยในเดือนพฤศิกายนจะมีผลผลิตออกประมาณร้อยละ 15 คิดเป็นปริมาณ 22,500 ตัน

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้กำหนด 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยหนึ่งในมาตรการหลัก คือ ขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดกลางตลาดสด ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ห้างท้องถิ่น สถานีให้บริการน้ำมัน และเร่งรับดูดซับผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดู เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก

พาณิชย์ ช่วยชาวสวนขาย "ส้ม"  150 ตัน ใน7-Eleven

โดยในส่วนของสินค้าส้มนี้ กรมได้กำหนดแผนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลัก รับซื้อทั้งสิ้น 3,200 ตัน ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร ในปริมาณ 1,900 ตัน รถโมบาย 1,000 ตัน และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 150 ตัน ในเบื้องต้น และจะขยายปริมาณการรับซื้อในอนาคตรวม 300 ตัน

และจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ไปจนถึง 15 ธันวาคม 2564 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในราคาถุงละ 45 บาท นอกจากนี้ กรมการค้าภายในและบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ได้ขยายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยรับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว เสาวรส และส้ม เพื่อนำไปผลิตเป็นเมนูเครื่องดื่มในมุม All Café ภายใน 7- Eleven รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้สามารถนำสินค้าเกษตรมาวางจำหน่ายหน้าร้าน 7- Eleven ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซี่งกรมการค้าภายในจะประสานเพื่อดำเนินการร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

พาณิชย์ ช่วยชาวสวนขาย "ส้ม"  150 ตัน ใน7-Eleven

อย่างไรก็ดี กรมฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการใช้มาตรการต่าง ๆ  และการร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ในครั้งนี้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้กรมฯ ขอขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ฯ ในการให้ความร่วมมือในโครงการนำร่องครั้งนี้ และสำหรับความร่วมมือในโอกาสต่อ ๆ ไปในอนาคต นายวัฒนศักย์ฯ กล่าว

 

ด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ฯ กล่าวว่า 7-Eleven มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานช่วยกระจายผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปถึงมือผู้บริโภค ผ่านร้านเซเว่นฯ ซึ่งส้มเขียวหวานแม่สินมีรสชาติอร่อย ปริมาณน้ำส้มเยอะ เหมาะกับการรับประทานหรือนำไปคั้นเพื่อดื่ม และเป็นส้มที่มีคุณภาพเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกร 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด