ขยายสนามบินกระบี่ 5,178 ล้านบาท 5 โครงการคืบหน้าถึงไหนแล้ว

15 พ.ย. 2564 | 10:49 น.

รมช.คมนาคม ลงพื้นตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ มูลค่าการลงทุน 5,178 ล้านบาท เผย5โครงการก่อสร้างคืบหน้าถึงไหนแล้ว

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.)ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ มูลค่าการลงทุน 5,178.3 ล้านบาท ในการนี้รชค.ได้รับฟังบรรยายสรุปรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของโครงการลงทุนใน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ขยายสนามบินกระบี่ 5,178 ล้านบาท 5 โครงการคืบหน้าถึงไหนแล้ว

  • โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ขนาดความกว้าง 135 เมตร ยาว 960 เมตร งบประมาณ 863 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อมกราคม 2564 สามารถรองรับอากาศยาน โบอิ้ง 737 จากเดิม 10 ลำ เป็น 34 ลำ ในเวลาเดียวกัน

 

  • โครงก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ขนาดความกว้าง 44 เมตร ยาว 1,840 เมตร วงเงินงบประมาณ 941.90 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2566 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 14.412 % เมื่อแล้วเสร็จสามารถรองรับได้ 24 เที่ยวบิน/ชั่วโมง จากเดิม 8 เที่ยวบิน/ชั่วโมง

 

  • โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ (หลังที่ 3) ปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ พื้นที่โดยรวม 66,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,500 คน/ชั่วโมง หรือ 4 ล้านคน/ปี เป็น 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคนต่อปี  และสามารถรองรับรถยนต์ได้จากเดิม 464 คัน เป็น 2,664 คัน วงเงินงบประมาณ 2,923.40 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565 ปัจจุบันมีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 66.17 %

แผนพัฒนาสนามบินกระบี่

  • เวนคืนที่ดินประมาณ 100 ไร่ เพื่อติดตั้งระบบไฟนำร่องและลดผลกระทบด้านเสียง คาดว่าจะดำเนินการได้ใน ปี 2566-2567  วงเงินงบประมาณ 350 ล้านบาท

 

  •  ติดตั้งไฟนำร่อง Approach Light CAT I คาดว่าจะดำเนินการได้ใน ปี 2568 วงเงินงบประมาณ 100 ล้านบาท

 

ขยายสนามบินกระบี่ 5,178 ล้านบาท 5 โครงการคืบหน้าถึงไหนแล้ว

สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ เป็นไปตามยุทธศาสตรชาติด้านการการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยและเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและการความกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

 

นายวีรศักดิ์ฯ  กำชับให้ท่าอากาศยานกระบี่เร่งดำเนินการให้โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้และเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานต้องตามปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด