เปิด4ขั้นตอนใช้บริการบินในประเทศออกจากพื้นที่สีแดงเข้มเริ่ม1ก.ย.นี้

31 ส.ค. 2564 | 08:23 น.

กพท.เปิด4ขั้นตอนผู้โดยสารใช้บริการเที่ยวบินในประเทศ ออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม หลังคลายล็อกดาวน์ให้สายการบินกลับมาเปิดบินโดเมสติกได้อีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1กันยายน2564นี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้ผ่อนผันให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกพท. (CAAT) จึงได้คลายล็อกมาตรการให้สายการบินเปิดทำการบินเที่ยวบินในประเทศได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นไปในรูปแบบระบบปิดซึ่งสามารถคัดกรองผู้โดยสารและสอดรับกับมาตรการของศบค.

                                        

โดยสายการบินต่าง ๆ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการการเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง (รายละเอียดตามมาตรการของแต่ละจังหวัด) สรุปได้ดังนี้

 

 • เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ
 • เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) หรือ
 •  เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามในแต่ละเที่ยวบินสายการบินจะให้มีผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของเครื่องบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และสายการบินจะพิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง แต่หากผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสายการบินสามารถลดการเว้นระยะห่างได้แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย

ข้อแนะนำในการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป  ผู้โดยสารโปรดศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด ก่อนเดินทาง ดังนี้

           ข้อแนะนำในการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64              

1.เตรียมตัวก่อนเดินทาง

 • ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด คลิ๊กที่นี่ 
 • เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด
 • กรณีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนใช้ข้อมูลในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ได้
 • กรณีใช้ผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการ (คลิ๊กที่นี่)
 • จองตั๋วเครื่องบิน

 

2. ก่อนเดินทาง อย่างน้อยล่วงหน้า 3 วัน

 

 

3. ระหว่างเดินทาง

 • ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ที่สนามบินเเละสายการบินกำหนด

 

4. ขณะอยู่ในจังหวัดปลายทาง

 

 • ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
 • ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทาง

 

สายการบินจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองที่จุดหมายปลายทาง แต่การตรวจสอบมาตรการต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้โดยสาร ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี่)

 

CAAT และผู้ให้บริการด้านการบินทุกหน่วยงานได้หารือและร่วมมือกันจัดทำมาตรการให้ครอบคลุมด้านการบริการทางอากาศเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบในอาคารผู้โดยสาร การจัดระเบียบการขึ้นลงอากาศยาน การจัดที่นั่งให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างระยะห่าง การวางแนวทางเดินของผู้โดยสาร รวมถึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านจะร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยสูงสุดและยังสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางได้ แม้ในสถานการณ์ที่ยังคงต้องระมัดระวังและให้ความร่วมมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ยังต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปในขณะนี้