svasdssvasds

“ซิกน่า” ฟื้นฟูสภาพจิตใจ สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

05 ก.ย. 2564 เวลา 5:13 น. 138

ซิกน่า ยกระดับสุขภาพกาย-จิตใจ พนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง คลายความเครียด และสร้างรอยยิ้มในภาวะวิกฤต พร้อมออกนโยบาย WFH ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส โดยเดินหน้ามอบประสบการณ์แบบไร้รอยต่อที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซิกน่า ยึดมั่นว่า "พนักงานคือหัวใจหลัก" ในการส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้า และเป็นผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซิกน่ามีนโยบายให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work form Home) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื่อ และในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และทุกคนต่างยังต้องทำงานจากที่บ้าน อยู่ห่างจากสิ่งที่เรารัก และต้องเผชิญหน้ากับข้อจำกัดด้านการใช้ชีวิตต่างๆ มากมาย เพื่อลดความเครียด และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่สมาชิกซิกน่าทุกคน  จึงนำนโยบายของซิกน่าโกลบอลเข้ามาปรับใช้ ผ่านการกระตุ้นให้พนักงานเริ่มออกกำลังกายหรือฟื้นฟูสภาพจิตใจง่าย ๆ ด้วยตนเองจากที่บ้าน เพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท ฯ ตลอดจนเพื่อให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ซิกน่าได้นำกิจกรรม ‘Cigna Global Wellness Challenge’ เข้ามาใช้ โดยต่อยอดมาจากกิจกรรม ‘Cigna Global Fitness Challenge’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานซิกน่าทั่วโลก รวมถึงครอบครัวของพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ซิกน่าต้องการส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ จึงได้นำเสนอกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิด ‘Count Me In’ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชัน Global Fitness Challenge เข้ามาปรับใช้กับกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบสะสมคะแนน เพื่อให้พนักงานซิกน่าทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถบันทึกเวลาการทำกิจกรรมของตนเองลงในแอปพลิเคชั่นได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์แก่เพื่อนร่วมงานซิกน่าทั่วโลก กิจกรรมดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งทีมเพื่อเข้าแข่งขันกันในระดับประเทศได้ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ขนาดใหญ่และความสนุกสนานในช่วงวิกฤต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำชั่วโมงการทำกิจกรรมมานับเป็นคะแนน เพื่อแลกรับเป็นของรางวัลได้อีกด้วย กิจกรรมในปีนี้ ได้แก่

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เบิกบาน (Mindfulness) เช่น การนั่งสมาธิ, ปลูกต้นไม้, ทานอาหารเพื่อสุขภาพ, เว้นจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการจัด workshop ในหัวข้อ “Self-care for resilience” เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การประเมิน สำรวจ และเข้าใจภาวะอารมณ์และความเครียดของตนเองผ่านการฝึกปฏิบัติโดยใช้ Neuroscience – Breathing, Grounding & Shielding และ Power of Nap กิจกรรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) เช่น การเล่นโยคะ, ออกกำลังกายตามคลิป หรือ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กิจกรรมการติดต่อกับสังคม (Social Connections) เช่น การเขียนจดหมาย, พูดคุยกับคนใกล้ชิดผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบ Zoom หรือ WebEx เป็นต้น

นางสาววรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า Global Wellness Challenge เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ของซิกน่า (Adapt & Innovate) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Core Value ของเราในการปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำได้ง่าย ๆ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ ผ่านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น (Simple) ในปีนี้เราพบว่ายอด Engagement Rate หรือจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานซิกน่าทั่วโลกมีจำนวนสูงที่สุดเท่าที่จัดกิจกรรมนี้มา ถือเป็นความสำเร็จของซิกน่าที่สามารถสร้างรอยยิ้ม ส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวอย่างสร้างสรรค์ (Resilience) ให้แก่พนักงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านของวิถีการทำงานบนโลก New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง