svasdssvasds

“วีจีไอ” สนับสนุนพื้นที่สื่อ “ยูนิเซฟ” กู้วิกฤติเด็กขาดสารอาหารรุนแรง

08 ก.ย. 2564 เวลา 4:00 น. 632

“วีจีไอ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก สนับสนุนพื้นที่สื่อสำหรับระดมทุนโครงการ “หนึ่งทางออกง่ายๆ” ขององค์การยูนิเซฟ

ปัจจุบันประชากรกว่า 820 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี กว่า 47 ล้านคน ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง ขณะที่การระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารเลวร้ายลง  โดยเฉพาะในประเทศที่ประสบความรุนแรงและความขัดแย้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

“วีจีไอ” สนับสนุนพื้นที่สื่อ “ยูนิเซฟ” กู้วิกฤติเด็กขาดสารอาหารรุนแรง

ด้วยเหตุนี้ องค์การยูนิเซฟจึงได้เปิดระดมทุนภายใต้โครงการ “หนึ่งทางออกง่ายๆ” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก  โดยจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปเพื่อใช้ในการจัดทำและส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินแก่เด็กที่ขาดแคลนเหล่านี้ ผ่านการให้บริการจากหน่วยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นในด้านอื่นเพื่อให้เด็กๆ ให้สามารถรอดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรง


นอกจากนี้เงินบริจาคดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนในอีกหลายโครงการขององค์การยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“วีจีไอ” สนับสนุนพื้นที่สื่อ “ยูนิเซฟ” กู้วิกฤติเด็กขาดสารอาหารรุนแรง

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ในฐานะผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ นอกเหนือจากวิศัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลายแล้ว วีจีไอยังมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวในทุกมิติ


ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กที่ทวีความรุนแรงและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการระดมทุน “หนึ่งทางออกง่ายๆ” เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็กขององค์การยูนิเซฟ ผ่านการแบ่งปันพื้นที่สื่อ (Media Airtime Sharing) ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของวีจีไอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปเกิดการตระหนักรู้ในวงกว้าง เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและร่วมกันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกจากโครงการนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมแก่คนในสังคมแล้ว ยังทำให้ผู้คนรู้จักการแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ตามกำลังของแต่ละบุคคลอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  www.unicef.or.th/child

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด