เซ็นทรัล เด้งรับศบค. ผ่อนปรน 4 ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการ

13 ส.ค. 2564 เวลา 12:08 น.1.8k

เซ็นทรัลพัฒนา เด้งรับศบค. ผ่อนปรน 4 ธุรกิจ “แบงก์-สื่อสาร-เบ็ดเตล็ด-เครื่องใช้ไฟฟ้า” ในศูนย์การค้ากลับมาเปิดให้บริการ เตรียมพร้อมมาตรการเข้มข้นเฝ้าระวังพนักงาน-ลูกค้าขั้นสูงสุด  

หลังจากที่นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตอบข้อซักถามถึงกรณีที่สมาคมศูนย์การค้าไทย หรือ TSCA เสนอภาครัฐให้มีการทบทวนมาตรการ ขอผ่อนปรนให้ 4 ธุรกิจหลักที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชน สามารถเปิดให้บริการได้ในศูนย์การค้า

 

ได้แก่ 1.ธนาคาร สถาบันการเงิน 2.ธุรกิจสื่อสาร ไอที  3.ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 4.ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น โดยพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆที่มีการยื่นร้องเรียนเข้ามาทางกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และจะต้องมีการพิจารณาว่ามีผลในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 อย่างไรในกลุ่มเฉพาะต่างๆที่จะขอผ่อนคลาย

ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล วิลเลจ  เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เซ็นทรัลพัฒนา มีความพร้อมเต็มที่หากภาครัฐอนุญาตผ่อนปรนให้ 4 ธุรกิจหลักที่จำเป็นเปิดให้บริการในศูนย์การค้าได้

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยหยุดนิ่ง โดยได้ทบทวนแผนและยกระดับมาตรการคุมเข้มความสะอาดตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ใน 5 แกนหลักอย่างเต็มที่ เพื่อความแข็งแกร่งของมาตรการ และเพิ่มความเข้มข้นในแต่ละจุดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนมากที่สุด

 

โดยจากสถิติการติดเชื้อของพนักงานในศูนย์การค้านั้น พบว่ามีอัตราส่วนที่ต่ำมาก เพราะบริษัทมีมาตรการในการควบคุมที่ชัดเจน และเป็นระบบ ทั้งมาตรการป้องกันเชิงรุก Intensive Tracking บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการแยกกลุ่มเสี่ยง-กักตัว 14 วันดูอาการ-เปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ เพื่อควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เซ็นทรัล เด้งรับศบค. ผ่อนปรน 4 ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการ

อย่างไรก็ดี เมื่อผนวกความเข้มข้นสูงสุดของมาตรการในศูนย์การค้ากับมาตรการคุมเข้มของธนาคาร ธุรกิจไอที ร้านเบ็ดเตล็ดและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เข้าด้วยกัน ยิ่งเหมือนเป็นการ Double Protection และปลอดภัยกว่าสำหรับลูกค้า

 

“บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่า หากมีการพิจารณาผ่อนปรนให้เปิดธุรกิจหลักที่จำเป็นในครั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาการแออัดในการใช้บริการธนาคาร และช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอน”

แท็กที่เกี่ยวข้อง