“มาร์สไทยแลนด์อิงค์” ชูแนวคิดยั่งยืน รุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

07 ส.ค. 2564 เวลา 7:47 น.113

“มาร์สไทยแลนด์อิงค์” ชู 3 แนวทางเดินหน้าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ย่อยสลายง่าย ยกระดับห่วงโซ่การผลิต ความปลอดภัยด้านอาหาร รุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน มาร์สไทยแลนด์อิงค์ ผู้ดำเนินธุรกิจแบรนด์อาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ PEDIGREE®, WHISKAS®, IAMS® ROYAL CANIN® ฯลฯ เปิดเผยว่า มาร์สไทยแลนด์อิงค์ ได้เดินหน้าธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยง

 

ควบคู่ไปกับแผนการสร้างธุรกิจยั่งยืน (Sustainable in a Generation Plan) ตามโยบายของบริษัทแม่ มาร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก  ได้แก่

 

1. Healthy Planet ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ยั่งยืน มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ลง 25% ภายในปี 2025

“มาร์สไทยแลนด์อิงค์” ชูแนวคิดยั่งยืน รุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในห่วงโซ่การผลิตลง 27% ภายในปี 2025 และ 67% ภายในปี 2050 รวมถึงลดการใช้น้ำที่ไม่ยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตเริ่มด้วยการลดลง 50% ภายในปี 2025 และบริหารจัดการที่ดินทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

2. Thriving People มุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร คนงาน ผู้หญิง และเด็ก ผ่านโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนารายได้เกษตรกร ภายใต้โปรแกรมที่ผสมผสานแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและไม่ใช้แรงงานเด็กในส่วนของโรงงานผลิตของ Mars ทุกแห่ง รวมทั้งโรงงานของซัพพลายเออร์ด้วย

 

3. Nourishing Wellbeing เปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริโภคอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ โดยพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของบริษัท มุ่งเน้นความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหารผ่าน Mars Global Food Safety Center

 

เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านความปลอดภัยของอาหารในระยะยาว 3 ประการ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงจากสารพิษจากเชื้อรา การจัดการความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ และความมั่นคงสมบูรณ์ของอาหาร

 

“นโยบายของมาร์ส ในการดำเนินธุรกิจ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นและนำมาซึ่งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับความท้าทายด้านความปลอดภัยของอาหาร ไปจนถึงประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ร่วมงานและชุมชนโดยรอบ”

“มาร์สไทยแลนด์อิงค์” ชูแนวคิดยั่งยืน รุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง

ล่าสุด มาร์สไทยแลนด์อิงค์ ได้เปิดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดขยะเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน กับแคมเปญ “แลกแล้ว-ลดเลย” เพียงนำถุงเปล่า อาหารสุนัขหรืออาหารแมวแบรนด์ใดก็ได้ขนาด 1 กิโลกรัมขึ้นไป นำมาใช้แลกเป็นส่วนลดอาหาร Pedigree, IAMS, Whiskas  สูงสุด 100 บาท  โดยแคมเปญดังกล่าว เฉพาะร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ และขยายระยะเวลาไปจนถึง 31 ส.ค.64 

 

สำหรับ Mars Petcare ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ Mars, Incorporated จำหน่ายและการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงอาทิ แบรนด์ PEDIGREE®, WHISKAS®, IAMS® ROYAL CANIN®, CESAR®, SHEBA®, TEMPTATIONS ® รวมทั้งทรายอนามัยสำหรับแมวแบรนด์ CATSAN®

 

ขณะที่โรงงานของเราในประเทศไทยทำหน้าที่เป็นฐานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โรงงานแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานแห่งที่สองตั้งที่อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ทำการผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำของโลก อาทิ แบรนด์ PEDIGREE®,️ WHISKAS®, SHEBA® and TEMPTATIONS ®.

แท็กที่เกี่ยวข้อง