สรุป1เดือน“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”นักท่องเที่ยว1.4หมื่นคนใครได้ประโยชน์บ้าง

03 ส.ค. 2564 | 04:31 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวฯเผยสถิติ 1 เดือน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” นักท่องเที่ยวต่างชาติ1.4 หมื่นคน นักท่องเที่ยวจากไหนติดท็อป5 ดันรายได้829ล้านบาทกระจายไปที่ไหนบ้าง สร้างเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจได้เท่าไหร่ มีการจ้างงานเท่าไหร่ เช็คได้ที่นี่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าการสถิติการเปิดโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”ครบ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่1-31 กรกฏาคมนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตรวม 14,055 คน  มียอดการจองห้องพักรวม 190,843 คืน โดยนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

 

 • นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา 1,802 คน
 • สหราชอาณาจักร 1,558 คน
 • อิสราเอล 1,455 คน
 • เยอรมนี 847 คน
 • ฝรั่งเศส 839 คน 

 

สรุป1เดือน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

 

ขณะเดียวกันในช่วง 1 เดือนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำให้ภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 829 ล้านบาท แยกเป็น

 

 • ค่าที่พัก 282 ล้านบาท
 • ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว 194 ล้านบาท
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 175 ล้านบาท
 • บริการทางการแพทย์/สุขภาพ 124 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการประเมินของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา วิเคราะห์ว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วง 1 เดือนของ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”ดังนี้

 

 • รายจ่ายของนักท่องเที่ยว 829 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น ที่พัก ร้านอาหาร สินค้า ของที่ระลำ บริการการแพทย์ เป็นต้น

 

 • เงินหมุนเวียนที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจ 1,925 ล้านบาท การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง และห่วงโซ่อุปทานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น ในทุก ๆ รอบของระบบเศรษฐกิจ
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวม(มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม)816 ล้านบาท เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดมูลค่าของการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อเนื่องในห่วงโช่อุปทาน (หรือ GDP)

สรุป1เดือน“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”นักท่องเที่ยว1.4หมื่นคนใครได้ประโยชน์บ้าง

 

 • จำนวนการจ้างงาน 2,719 คน มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการจ้างงาน/รักษาตำแหน่งงานเทียบเท่าภาครัฐเกิดรายได้ในรูปของภาษีในทุก ๆ รอบระยะเวลา 1 ปี (Full time equivalent)

 

 • ผลตอบแทนการจ้างงาน 210 ล้านบาท มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้กับพนักงาน และลูกจ้างทั้งหมด เป็นต้น

 

 • รายได้ภาษี 87 ล้านบาท ภาครัฐเกิดรายได้ในรูปของภาษีในทุกๆรอบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ