svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"พาณิชย์" จับมือ "ห้างค้าปลีก" รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ฝ่าวิกฤติโควิด

24 กรกฎาคม 2564

"พาณิชย์" ดึงภาคเอกชนห้างค้าปลีก  รับซื้อกุ้งจากพี่น้องเกษตรกร  พร้อมลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้าห้างขอให้ประชาชนมั่นใจไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลน ย้ำร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขายช่วงวิกฤติโควิด-19 ขายสินค้าเกินราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจราคาสินค้า ห้าง Big c สะพานควาย ส่งเสริมการบริโภคกุ้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ COVID-19 รอบ 3 ที่ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัว และการบริโภคในประเทศ มีปริมาณลดลง ในขณะที่ผลผลิตกุ้งจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ในช่วง เมษายนถึงกรกฎาคม 

"พาณิชย์" จับมือ "ห้างค้าปลีก" รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ฝ่าวิกฤติโควิด

โดยกรมการค้าภายในได้ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า Big C จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 โดยเชื่อมโยงการรับซื้อสินค้ากุ้งและสัตว์น้ำรับซื้อจากแหล่งผลิต 3  จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ซึ่งตั้งปริมาณเป้าหมาย 30 ตัน 

"พาณิชย์" จับมือ "ห้างค้าปลีก" รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ฝ่าวิกฤติโควิด

ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยการบริโภคกุ้ง ยกระดับราคาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ขณะเดียวกันจะเปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตไปจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภค จึงอยากให้ประชาชนออกมาบริโภคกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

"พาณิชย์" จับมือ "ห้างค้าปลีก" รับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ฝ่าวิกฤติโควิด

นายวัฒนศักย์ กล่าวอีกว่า สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำมันพืช หมู และของใช้ต่างๆ นั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีสินค้าใดขาดแคลน และไม่ต้องออกมากักตุนสินค้าเพราะมีปริมาณเพียงพอ ทั้งนี้หากพบเห็นว่ามีร้านค้าใดกักตุนและฉวยโอกาสช่วงวิกฤติโควิด-19 ขายราคาเกินราคาที่กำหนดไว้ จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที