ททท. ฟังเสียงสะท้อนนักท่องเที่ยว ปรับกระบวนท่ารับสถานการณ์โควิด

23 ก.ค. 2564 | 05:09 น.

ททท. สานต่อแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง เปิดรับฟังความเห็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ ปรับแผนตามสถานการณ์โควิด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แนวคิด Data Driven หวังพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โครงการ Thailand Traveller Voice เที่ยวมั่นใจบอกได้ทุกเรื่อง เป็นโครงการที่ทาง ททท. หยิบมาพัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยจุดประสงค์ของแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice คือการมุ่งเก็บความเห็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อนำความเห็นเหล่านั้นมาให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

เนื่องจากสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยจะยังอยู่ในช่วงวิกฤต ทางโครงการจึงได้ใช้แพลตฟอร์มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเก็บความเห็นจากแบบสอบถาม Survey Questionnaire เพื่อเก็บข้อมูลความเห็นของกลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

ททท. เชิญชวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เข้าร่วมใช้และแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม Thailand Traveller Voice โดยมีแบบฟอร์มพื้นฐานที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้แบบ Ready To Use หรือหากผู้ประกอบการท่านใดต้องการปรับแต่งข้อคำถามให้เจาะลึก หรือตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะมากขึ้น 

ข้อมูลที่ทุกธุรกิจท่องเที่ยวมาร่วมกันใช้ผ่านแพลตฟอร์มตรงนี้ จะทำให้ประเทศไทยมี Big Data ที่มีคุณภาพ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และพัฒนา พร้อมส่งต่อข้อมูลในรูปแบบ “White Paper” ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำข้อมูลและทิศทางเหล่านั้นไปพัฒนาธุรกิจของตนเอง ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ ทิศทางการพัฒนาธุรกิจก็จะชัดเจนขึ้น การบริการตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากขึ้น นำมาซึ่งรายได้ที่มากขึ้น ทั้งของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

ททท. หวังว่า Thailand Traveller Voice จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ ททท. ขอขอบคุณพันธมิตรทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อร่วมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ Thailand Traveller Voice จะช่วยสร้างโอกาส และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น