svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"บางกอกแอร์เวย์ส" ยกเลิกบินในประเทศ คงเหลือเฉพาะเส้นทางบินSandbox

18 กรกฎาคม 2564

"บางกอกแอร์เวย์ส" แจ้งยกเลิกบางเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-สมุย เริ่ม 21 ก.ค.64 ทั้งเลื่อนเปิดเส้นทางบินภายในประเทศ  ยกเว้นเที่ยวบิน sandbox รับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องจากต่างประเทศ  และเที่ยวบินสมุย-ภูเก็ต ยังเปิดปกติ 

ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของรัฐ

 

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการบางเที่ยวบินในเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

รวมทั้งเลื่อนกำหนดการเปิดให้บริการในเส้นทางบินต่าง ๆ ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 สิงหาคมศกนี้ ออกไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  ได้แก่

 

 • เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ลำปาง (ไป-กลับ)
 • เส้นทางกรุงเทพฯ - ตราด (ไป-กลับ)  

 

ทั้งนี้เที่ยวบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่

 • เที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ - สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ (sand box)ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน

 

 • เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน   

ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 

"บางกอกแอร์เวย์ส" ยกเลิกบินในประเทศ คงเหลือเฉพาะเส้นทางบินSandbox

หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการ บินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ (คลิ๊ก) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดกรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง

 

โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มคลิ๊ก

ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 

 • ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 
 •  PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 
 • อีเมล: [email protected]  ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน   

 

อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ   

 •  ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)     http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/ 
 • ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/ 
 •  กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/   

 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด