บางกอกแอร์เวย์สเปิด3เที่ยวบินซีลรูทเข้าสมุยรับนักท่องเที่ยว15ก.ค.นี้

05 ก.ค. 2564 เวลา 6:51 น.140

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิด 3 เที่ยวบินพิเศษต่อวัน สำหรับผู้โดยสารซีลรูท ที่เดินทางเข้า-ออก เกาะสมุย เปิดเกาะรับนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน เฉพาะผู้โดยสารซีลรูท(Sealed Route) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีดังนี้

  • เที่ยวบิน PG5125 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.05 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 11.35 น.
  • เที่ยวบินที่ PG5151 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.35 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 16.05 น.
  • เที่ยวบินที่ PG5171 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.40 น.

บางกอกแอร์เวย์ส

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสมุย มีดังนี้

  • เที่ยวบินที่ PG5126 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น.
  •  เที่ยวบินที่ PG5152 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.15 น.
  • เที่ยวบินที่ PG5172 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น.

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ เป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน2564 ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

 

อาทิมีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือ Certificate of Entry (COE), ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

ผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น  

 

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง