ผู้ว่าฯภูเก็ตเพิ่มมาตรการคัดกรองคนไทย-ต่างชาติในไทยมีผล15 -31 ก.ค.นี้

11 ก.ค. 2564 | 08:50 น.

แค่ฉีดวัคซีนไม่พอ ผู้ว่าฯภูเก็ตยกระดับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพิ่มมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่ของคนไทยหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ไทย ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ควบคู่กับการได้รับวัคซีนแล้ว มีผล15 -31 ก.ค.นี้

วันนี้(วันที่11กรกฏาคม2564) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราช การจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศ คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 

สาระสำคัญ คือ การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตของคนไทยจากต่างจังหวัด หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ไทย ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผู้เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีที่เดินทางมากับผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดและต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 

พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง 18 จังหวัด

 

  •  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดหรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  • หรือ เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
  •  หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาท นครนายก นครสวรรค์ อ่างทอง อุทัยธานี ปราจีนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ตาก นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง)

 

  •  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
  •  หรือ เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
  • และ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

ผู้ว่าฯภูเก็ตเพิ่มมาตรการคัดกรองคนไทย-ต่างชาติในไทยมีผล15 -31 ก.ค.นี้

กรณีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า–ออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อการเรียนการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิ การจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน

 

ทั้งทุกคนต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

 

รวมถึงแสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

 

อีกทั้งให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 ให้พบแพทย์โดยด่วน

 

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 15 -31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การยกระดับมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากภูเก็ตพบการติดเชื้อรายใหม่จากคนไทยเพิ่มขึ้น โดยเมื่อวานนี้พบ9ราย และยัง พบโควิดสายพันธุ์เดลต้า 1 ราย สายพันธุ์เบต้าเพิ่มอีก 4 ราย จนต้องสั่งปิดสถานศึกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

 

ขณะที่การติดเชื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ตั้งแต่วันที่1ก.ค.-10ก.ค.64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่2รายจากจำนวนที่เดินทางเข้ามาแล้วไม่ต่ำกว่า3พันคนแล้ว ดังนั้นทางภูเก็ตจึงได้ออก

 

มาตรการล่าสุดเพื่อให้การคัดกรองคนไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทยและอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัดนอกจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Testก่อนเดินทางเข้าภูเก็ต

 

เหมือนกรณีการเดินทางจากต่างประเทศเข้าภูเก็ต ในช่วงที่ไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19รุนแรงในหลายพื้นที่ในขณะนี้

ผู้ว่าฯภูเก็ตเพิ่มมาตรการคัดกรองคนไทย-ต่างชาติในไทยมีผล15 -31 ก.ค.นี้ ผู้ว่าฯภูเก็ตเพิ่มมาตรการคัดกรองคนไทย-ต่างชาติในไทยมีผล15 -31 ก.ค.นี้