svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อภ.เร่งเซ็นสัญญา "โมเดอร์นา" พร้อมเจรจาเลื่อนจัดส่งก่อนไตรมาส 4

05 กรกฎาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เร่งลงนามสัญญาซื้อขายกับ บ.ซิลลิค หลัง อัยการสูงสุดส่งร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา มาในวันนี้ ยันพยายามเจรจาเพิ่มเติมขอจัดส่งวัคซีนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น

 นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาว่า ต้องขอขอบพระคุณอัยการสูงสุดที่ได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว และส่งกลับมายังองค์การฯอย่างรวดเร็ว

 

 หลังจากนี้จะได้เร่งดำเนินการลงนามกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งอาจจะเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดเดิมไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม หากโรงพยาบาลเอกชนจัดสรรยอดวัคซีนและงบประมาณมา แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตยังยืนยันว่าจะส่งให้ได้อย่างเร็วคือ ในไตรมาส 4 ของปีนี้ แต่องค์การฯ จะได้พยายามเจรจาเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทจัดส่งมาให้ก่อน

 

ในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาครั้งแรกนี้เป็นยอดซื้อเบื้องต้นจำนวน 5 ล้านโดส และองค์การฯได้มีการเจรจาสำหรับยอดการซื้อในปีหน้าด้วยแล้ว ซึ่ง บริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตัวแทนผู้นำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียว กำลังพยายามจัดหาวัคซีนมาเพิ่มให้อีก รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ยืนยันว่าองค์การฯได้พยายามเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้วัคซีนจำนวนที่เพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น