svasdssvasds

“ประมงสมุทรปราการ” ร้อง 18 ข้อ แก้ปัญหาด่วน

20 มี.ค. 2564 เวลา 12:35 น. 1.3k

“พิชัย” รวบรวมปัญหาความเดือดร้อน “ประมงสมุทรปราการ” 18 ข้อ เตรียม ชงประชุมใหญ่ 24  มี.ค.นี้ คาด รับเรื่อง เสนอรัฐบาลต่อไป

พิชัย แซ่ซิ้ม

 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ และเลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากการประประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สมาชิกมีการชี้แจงถึงปัญหาในการทำประมง มาดังนี้ ทั้งหมด 18 ข้อ ดังนี้

 

กรมประมง

1.ขอให้ยกเลิกการออกหนังสือรับรองของเรือประมงดังนี้

-การต่อใบอนุญาตใช้เรือ

-การเปลี่ยนประเภทเรือ

-การเปลี่ยนเครื่องยนต์

-การโอนกรรมสิทธิเรือ

 

2.กลุ่มแรงงานตามมาตรา 83 ที่ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี 2563 จะสามารถทำงานในเรือประมงได้ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ทำ seabook กับกรมประมงซึ่งจะหมดอายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน 2564  หากไม่มีมาตรการใดมารองรับแรงงานกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถทำงานในเรือประมงต่อไปได้

 

3.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือประมงอย่างถาวร เสนอให้ออกเป็นมติ ครม. ขึ้นทะเบียนแรงงานประมงทุกปีๆละ 2 ครั้งๆละ 3 เดือน

 

4.ขอให้นำประกาศ 81(3) การแจ้งเรือประมงเข้าออกท่าเทียบเรือ ซึ่งมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสมาคมฯ และมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้นำมาประกาศใช้

 

5.ประกาศมาตรา 88 (3)การแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมง ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่มีการแก้ไขให้นำมาประกาศใช้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์

 

6.การกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 81(5) เดิมอธิบดีประกาศกำหนดการกลับเข้าท่าเทียบเรือไม่เกิน  30 วัน เป็นไม่เกิน 60 วัน

 

7. ข้อให้ภาครัฐเร่งรัดนำเรือขาวส้ม จำนวน 263 ลำ ออกนอกระบบ

8.ขอทราบความคืบหน้าเรื่องเรือประมงที่มีใบประมงพาณิชย์ จำนวน 2,507 ลำ ที่ประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบ

9.จากร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตประมงพาณิชย์ พ.ศ. ....

 

                - การยกสิทธิ์สัตว์น้ำขอให้ยกสิทธิ์สัตว์น้ำได้ ในกลุ่มสัตว์เดียวกันหรือในระบบระนาบเดียวกัน

                -การควบรวมใบอนุญาตลำแรกเมื่อทำเสร็จแล้วจะมีปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือขอให้โอนปริมาณสัตว์น้ำคงเหลือกให้กับเรือประมงลำอื่นๆ ได้

 

10. เรือประมงพื้นบ้านเครื่องมือรุนเคยขอเสนอให้ใช้อวนที่ไม่มีปม ขนาดไม่เกิน 2 × 4 มิลลิเมตรต่อไปได้โดยไม่กำหนดห้วงเวลา

 

11. ขอให้ประกาศเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ  เนื่องจากผ่านคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและมีการรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมา 2 ปีแล้ว

 

12.มีการปรับลดค่าปรับในการ กระทำความผิดตาม พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตามเหมาะสมและสมควร

 

13. ขอให้กรมออกหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่ไม่ได้ออกไปขนถ่าย สามารถปิดสัญญาณ vms เช่นเดียวกับเรือประมง

 

14.ขอให้เรือปั่นไฟ สามารถนำเครื่องมือประมงที่ได้รับอนุญาตติดไปกับเรือได้มากกว่า 1 ประเภท ซึ่งไม่รวมเบ็ดมือ

 

กรมการจัดหางาน

 

15.ปัญหาหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุในปี 2564 แต่ใบอนุญาตทำงานยังไม่หมดอายุ ขอให้กรมการจัดหางานแก้ไขปัญหา หาแนวทาง เพื่อให้แรงงานประมงกลุ่มดังกล่าว สามารถทำงานในเรือประมงได้ต่อไป

 

16.ขอให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลสามารถเพิ่มนายจ้างในกลุ่ม mou ได้ เหมือนกับกลุ่มบัตรชมพูในอดีต

 

กรมเจ้าท่า

17.ขอให้กรมเจ้าท่าออกหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการทำอัตลักษณ์ (ใหม่)สำหรับ เรือประมงพาณิชย์ ที่เคยทำไว้แล้วและชำรุดหรือเลือนลาง โดยให้เจ้าท่าสาขาทำได้

 

18.การต่อใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบสำคัญการตรวจเรือเสนอให้นับจากวันที่หมดอายุของปัจจุบัน ออกไป 12 เดือน

 

นายพิชัย กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงสมาคมการประมงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะไปนำเสนอในที่ประชุมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ 

 

ด่วนที่สุด หนังสือเชิิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด