svasdssvasds

“สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” รวมจัดตั้งชาวสวนยาง พ้นความยากจน

20 มี.ค. 2564 เวลา 3:50 น. 1.3k

“สุนทร” ปลุกชาวสวนตื่น ปัดฝุ่น “สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” ระดม จัดเวที 4 ภาค ภาคละ 5 พันคน ร่วมกำหนดอนาคตใหม่

สุนทร รักษ์รงค์

 

นายสุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สคยท.) และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุมโดยจะทำเวทีทั้ง 4 ภาค ภาคละ 5,000 คน

 

“ที่ผ่านมาติดปัญหาเรื่องโควิด ทำให้แผนงานนี้ต้องล่าช้าออกไป ซึ่งมีความตั้งใจจะลงพื้นที่กำหนดเวทีให้พี่น้องชาวสวนยางได้มาพบปะพูดคุย สะท้อนปัญหา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ความสัมพันธ์เชิงระนาบ และเลือกตั้งสมาชิกสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ให้ครบทุกจังหวัดที่มียางพารา ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามีทั้งหมด 65-66 จังหวัด”

 

นายสุนทร กล่าวว่า การ ออกแบบยุทธศาสตร์ชาวสวนยาง เพื่อให้พ้นความยากจน จะต้องจัดการตนเอง พอได้แล้วกับลัทธิหวังพึ่งและทำแทน ที่ไม่มีอยู่จริง หยุดได้แล้วกับการพูดเรื่องของคนอื่น ให้กลับมาพูดเรื่องของเรา “ชาวสวนยาง” ว่าอีก 10-20 ปี อนาคตของชาวสวนยางไทยจะเป็นอย่างไร จะยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางด้วยวิธีการใด


 

“สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย” รวมจัดตั้งชาวสวนยาง พ้นความยากจน

 

ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ สิทธิ และ มาตรฐานวิชาชีพคนกรีดยาง จะมีหรือไม่ “กองทุนสวัสดิการแบบสมัครใจจ่ายสมทบ” ลักษณะสังคมสวัสดิการ ราคายางที่เป็นธรรม รายได้ที่พอเพียงด้วยสวนยางยั่งยืนต้องทำอย่างไร โครงการลูกยางคืนถิ่นเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการตกงานของคนเมืองในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะกำหนดแนวทาง และทางออกไว้หรือไม่

 

นายสุนทร กล่าววว่า เป็นการรวมพลัง รวมกัน “ปลดแอกชาวสวนยาง” จากความยากจนและความไม่รู้ ดังนั้นขอให้พี่น้องชาวสวนยางกว่า 10 ล้านคน ติดตาม และ รอฟังประกาศ จะแจ้งความคืบหน้า ความเคลื่อนไหว เป็นระยะๆ

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด