เร่งขยาย“สนามบินกระบี่”ดันเปิดใช้เทอร์มินัล3ทันไฮซีซันนี้

18 มี.ค. 2564 | 05:55 น.

กรมท่าอากาศยาน แจงแผนขยาย”สนามบินกระบี่” ดันเปิดใช้เทอร์มินัล3ทันไฮซีซันนี้ ทั้งเร่งสร้างรันเวย์รับเครื่องบิน 24 ลำต่อชั่วโมง

นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เผยถึงความคืบหน้าในโครงการขยายสนามบินกระบี่ เพื่อตรวจรับงานและรับทราบข้อปัญหา อุปสรรคการดำเนินการของโครงการ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินงาน โดยจากการประชุมติดตามโครงการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ นำโดยบริษัทวีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทผู้รับจ้างฯ กิจการร่วมค้า ที.พี.พี.ซี เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ สรุปจบงานโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ซึ่งก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

ขยายรันเวย์สนามบินกระบี่

2.ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 941,900,000 บาท สัญญาเริ่ม 29 ตุลาคม 2563 ถึง 16 เมษายน 2566 โดยมี บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง โดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ นำโดย บริษัท วีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รายงานความก้าวหน้า ของงานก่อสร้าง  ซึ่งได้ก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 1.214 % ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามกำหนด โครงการนี้จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง (รันเวย์)ในการรองรับอากาศยานขึ้นลงได้จาก 8 ลำต่อชั่วโมงเป็น 24 ลำต่อชั่วโมง

3.โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 (เทอร์มินัล3) และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ วงเงิน 2,923,400,000 บาท โดยมีบริษัทเซ๊าท์อื๊สเอเชียเทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารฯ และบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการฯ

เทอร์มินัล3 สนามบินกระบี่

ขณะนี้ภาพรวมของงานก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 3 อาคารจอดรถยนต์ และอาคารรับรอง คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ท่าอากาศยานกระบี่ ใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อให้ทันกับช่วงไฮซีซัน High Season ซึ่งเมื่องานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานกระบี่จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือ จาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี

ในขณะที่อาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ปรับปรุงจากหลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 2,700 คัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :