svasdssvasds

เปิดไทม์ไลน์ “พาณิชย์” ดันแจ้งเกิดอีก400นักค้าออนไลน์

13 มี.ค. 2564 เวลา 4:24 น.

เปิดไทม์ไลน์“พาณิชย์’ ดันแจ้งเกิดนักการค้าออนไลน์มืออาชีพอีก 400 รายใน 4 ภาค หวังจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนคุณภาพดี ให้เติบโตไปด้วยกัน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) รวมทั้งจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการทำธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในการทำการตลาดออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน การสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กว้างมากขึ้น

เปิดไทม์ไลน์ “พาณิชย์” ดันแจ้งเกิดอีก400นักค้าออนไลน์

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน และเกษตรกร ให้สามารถจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศผ่านการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัล โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal)

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผู้ประกอบการชุมชนของไทยต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งอาจมีผู้ประกอบการบางส่วนที่มีความสามารถด้านการผลิตมากกว่าการตลาด และยังไม่คุ้นชินกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการสินค้าชุมชน กระทรวงฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงหาแนวทางเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการดังกล่าวสามารถอยู่รอดในธุรกิจยุคปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรม ‘สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader Online’

ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่การบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้พร้อมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริมสู่การเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) การจับคู่เชื่อมโยงเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) กับผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เปิดไทม์ไลน์ “พาณิชย์” ดันแจ้งเกิดอีก400นักค้าออนไลน์

กิจกรรมฯ ดังกล่าว มีแผนดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป เริ่มต้นจากกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาความรู้ให้แก่นักการค้าออนไลน์ (Trader Online) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ จ.ลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และ ครั้งที่ 4 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช โดยตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 400 ราย

“ผลที่จะได้รับคือ ช่วยสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนในการสร้างโอกาสทางการค้าสมัยใหม่ สร้างอาชีพของตนเอง และช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับสินค้าชุมชน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน” นายวีรศักดิ์ กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5959 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ไทยจะชกอย่างไร เมื่อค้าออนไลน์เวียดนาม จ่อผงาดเบอร์ 1 อาเซียน

เร่งปั้น CEO Gen Z 1.2 หมื่นราย ลุยค้าออนไลน์เพิ่มรายได้ประเทศ

“เฉลิมชัย”สั่งลุยค้าออนไลน์ผลไม้ ผนึกไปรษณีย์ไทยส่งมอบราคาพิเศษ

ส่งออกผักผลไม้โต1.2แสนล. จับเชื่อมค้าออนไลน์หนีโควิด

กระทรวงแรงงาน ผลิต “พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์” ช่องทางอาชีพยุค New Norm

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด