อสมท อ่วม ขาดทุน 2,020 ล้านบาท

26 ก.พ. 2564 เวลา 2:49 น. 1.5k

อสมท อ่วม ปิดปี 63 รายได้ 1,511 ล้าน ขาดทุน 2,020 ล้าน ธุรกิจโทรทัศน์ – วิทยุ ลดวูบ

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  รายงานงบการเงินปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผลการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ในปี 2563 มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 1,511   ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3,582 ล้านบาท

ผลขาดทุนสำหรับปีจำนวน 2,020 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำคัญที่บันทึกในงบการเงินปี 2563 เกิดจากการดำเนินโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan : MSP) เพื่อปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายบุคลากรในอนาคตจำนวน 432 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้อยค่าสินทรัพย์ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่ตัวเงินจำนวน 1,154 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ อสมท

ผลการดำเนินงานปี 2563 ธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับ อสมท คิดเป็นสัดส่วน 61% ของรายได้รวมทั้งหมด โดยธุรกิจวิทยุมีโครงสร้างรายได้ 32% ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล (BNO) 30%  ธุรกิจโทรทัศน์ 29% ธุรกิจดิจิทัล 3% ธุรกิจใหม่และอื่นๆ 6%

โดยธุรกิจโทรทัศน์มีรายได้ 441 ล้านบาท ลดลง 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการซื้อโฆษณาและการปรับผังรายการใหม่ให้มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เช่น ซีรีย์จีนอมตะชุดเปาบุ้นจิ้น, รายการข่าวภาคค่ำ และรายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์

นอกจากนี้ บมจ.อสมท ได้พัฒนาผังรายการอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีสัดส่วนรายการประเภทต่างๆดังนี้ รายการข่าวและการรายงานสถานการณ์ 35.70% รายการบันเทิง 43.91% สาระบันเทิง 9.53%  สาระความรู้ 7.21%  และกีฬา 3.65% 

สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ

ธุรกิจวิทยุ  มีรายได้จากคลื่นวิทยุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 477 ล้านบาท ลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อผลักดันรายได้เท่าเดิม โดยคลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ยังมีผลงานโดดเด่นสามารถทำรายได้สูงสุด 

ตามด้วยคลื่นความคิด FM 96.5 MHz, คลื่น FM 100.5 MHz News Network, คลื่น MET 107 MHz, คลื่น Active radio FM 99 MHz และคลื่น Mellow 97.5 MHz ตามลำดับ

“ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทุกอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจจึงต้องควบคุมค่าใช้จ่ายส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก ถึงแม้จะมีการใช้งบโฆษณากับสื่อโทรทัศน์เป็นจำนวนมากที่สุดแต่กลับมีการเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับสื่ออินเตอร์เน็ต

อสมท จึงได้ปรับแผนธุรกิจให้สอดรับกับสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรง ในปี 2562  อสมทได้ดำเนินโครงการ MSP ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในปีนี้ลงได้ประมาณกว่า 200 ล้านบาท

ที่ดิน อสมท ย่านรัชดา-พระราม 9

พร้อมมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการพัฒนาที่ดินจำนวน 3 แปลง ที่กำลังดำเนินการพิจารณาออกข้อกำหนดเพื่อสรรหาคัดเลือกผู้ลงทุนและเสนอผลประโยชน์ตอบแทน สำหรับการพัฒนาโครงการบนที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 เชื่อว่าจะได้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาที่ดินฯในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายที่อสมท จะได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง