สินค้าเกษตรส่งออกปีฉลู มัน-ไก่-หมู ดาวรุ่ง “ข้าว-น้ำตาล-ยาง”รอลุ้น

01 ม.ค. 2564 เวลา 7:05 น. 1.4k

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) คาดการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 5.2 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้การฟื้นตัวดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยมาตรการทางการเงิน และมาตรการทางการคลังของรัฐบาลประเทศต่างๆ ในการเยียวยา และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยูโรโซน ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน(5) จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.1, 5.2, 2.3, 8.2 และ 6.2 ตามลำดับ จากผลพยากรณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยอย่างไรนั้น

 

ภาคเกษตรปี 64 ฟื้นตัวดีขึ้น

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กล่าวว่า ในปี 2564 คาดว่าจะเป็นโอกาสของภาคเกษตรไทยที่ประเทศต่างๆ จะมีการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ ที่ไทยมีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของไทย ซึ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัว รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีออกมาต่อเนื่อง ช่วยสนับสนุนให้มีการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2564 ที่มีแนวโน้มขยายตัว รวมถึงโอกาสในด้านความร่วมมือและการเจรจาข้อตกลงทางการค้าของไทยกับประเทศคู่ค้าซึ่งจะเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย


สินค้าเกษตรส่งออกปีฉลู  มัน-ไก่-หมู ดาวรุ่ง  “ข้าว-น้ำตาล-ยาง”รอลุ้น

เปิดโผกลุ่มดาวรุ่ง

ทั้งนี้สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าหลักยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ประกอบกับภาครัฐยังมีนโยบายในการขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการค้าใหม่ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มขยายตัวทั้งในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน รวมถึงเกาหลีใต้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้มากขึ้น และเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากยังคงมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีน และในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตในต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว จึงคาดว่าตลาดต่างประเทศจะมีความต้องการนำเข้าสุกรจากไทยเพิ่มขึ้น

 

ข้าว-น้ำตาล-ยางรอลุ้น

ส่วนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าการส่งออกในปี 2564 จะมีมูลค่าใกล้เคียงปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ยางพารา เงาะและผลิตภัณฑ์ ลำไยและผลิตภัณฑ์ นมและผลิตภัณฑ์ และสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ภาครัฐมีแผนการทำงานเชิงรุกเพื่อเร่งขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย โดยจะมีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เร่งเดินหน้าลงพื้นที่พบปะ สร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรไทย ตลอดจนเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายโอกาสการส่งออก โดยเฉพาะตลาดอาเซียน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง ที่มี F TA กับไทยแล้ว อย่างไรก็ดีในภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศที่ยังคงมีอยู่ ยังเป็นข้อจำกัดที่สำคัญของการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในปี 2564

หน้า 9 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,641 วันที่ 3 - 6 มกราคม พ.ศ. 2564