ครม.ขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมนิติบุคคลเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

29 ธ.ค. 2563 เวลา 9:55 น. 79

ครม. เคาะขยายเวลาลดค่าธรรมเนียม สำหรับห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ออกไปอีก 3 ปี

29 ธันวาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติขยายเวลาลดค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ....) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและผู้ประกอบการด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความสงบและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าธรรมเนียมลงกึ่งหนึ่ง สำหรับค่าธรรมเนียมทุกรายการทั้งการขอจดทะเบียน การขอตรวจเอกสารการ ขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ออกไปอีก 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตัวอย่าง เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ลดเหลือ 500 บาท (จากเดิม 1,000 บาท) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท ลดเหลือ 2,500 บาท (จากเดิม 5,000 บาท) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีการยื่นคำขอจดทะเบียน จำนวน 3,826 คำขอ เพิ่มจากปี 2562 ที่มีจำนวน 3,716 คำขอ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน ครม.เห็นชอบประกาศวันหยุดพิเศษ 4 วัน 4 ภูมิภาค 

ครม.เพิ่มตรุษจีน-สงกรานต์-เทศกาลภูมิภาค เป็นวันหยุด

ครม.เคาะจ่าย "ค่าตอบแทน อสม." สู้โควิด 3 เดือน 1.57 พันล้านบาท