"ประกันราคายางพารา" งวด2 นัดโอน 28-29 ธ.ค.นี้

22 ธ.ค. 2563 เวลา 4:40 น. 16.0k

เช็ก ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายาง" งวดที่ 2 "ยางแผ่นดิบ" ชวด สูงกว่าประกัน ขณะ "น้ำยางสด" ชดเชยสูงสุด 7.17 บาท/กก. "ยางก้อนถ้วย" ชดเชย 3.65 บาท/กก. ธ.ก.ส. นัดโอน 28-29 ธ.ค.

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียว และบัตรสีชมพู ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 ราย พื้นที่สวนยางกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563–มีนาคม 2564 รอบแรกได้มีการเคาะจ่ายส่วนต่าง “ประกันราคายาง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความคืบหน้า ตามลำดับ

 

สุนทร รักษ์รงค์

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ตามชนิดยางและอัตราค่าชดเชยรายได้ (ระยะที่2) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากการประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในวันนี้ ได้ใช้ราคายางย้อนหลัง 30 วัน เพื่อชดเชยการประกันรายได้ประจำเดือน พฤศจิกายน ซึ่งได้ผลดังนี้

 

1.ยางแผ่นดิบ ราคาอ้างอิง 62.83 บาท/กก. ไม่ต้องชดเชยสูงกว่าราคาประกัน

2.น้ำยางสด ราคาอ้างอิง 49.83 ชดเชย 7.17 บาท/กก.

3.ยางก้อนถ้วย ราคาอ้างอิง 19.35 ชดเชย 3.65  บาท/กก.

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" งวด2 ล่าสุด

​​​​​​ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคายางพารา" งวด1 ล่าสุด

 

 

"ประกันราคายางพารา" งวด2 นัดโอน 28-29 ธ.ค.นี้

 

นายสุนทร กล่าวว่า รวมเงินชดเชยประมาณ 2,400 ล้านบาท คาดว่าจะโอนเงินได้ในช่วงวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ แก่พี่น้องชาวสวนยาง

 

 

 

อนึ่งในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้ เมื่อ 24 พ.ย.2563 ได้เห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ครม.ปรับปรุงเงื่อนไขการกำหนดราคากลางอ้างอิงเป็นทุก 1 เดือน(จากเดิมทุก 2 เดือน) หรืออ้างอิงราคายางย้อนหลังเพียง 30 วันก่อนมีการประชุมคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง ชาวสวนยาง ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.rubber.co.th/gir/index เบื้องต้นก่อน หากสงสัย หรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กยท. สำนักงานใหญ่  กยท.จังหวัด / กยท. สาขา ทั่วประเทศ

 

อย่างไรก็ดี เกษตรกรยางพารา ชาวสวน สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แบบอัพเดทได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ https://chongkho.inbaac.com/