อธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมลงพื้นช่วยน้ำท่วมเมืองคอน (มีคลิป)

04 ธ.ค. 2563 เวลา 9:55 น. 288

“น้ำท่วม” เมืองคอนอ่วมหนัก อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำทีมลงพื้นที่ พร้อมเสบียงสัตว์แห่งสำรอง พร้อมจัดตั้งวอรูม เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมลงพื้นช่วยน้ำท่วมเมืองคอน (มีคลิป)

 

วันที่ 4 ธ.ค.2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายปรีชา  ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ จากสถานการณ์เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและที่ทำกินของเกษตรกรในหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่รวมถึงผลผลิตของสัตว์ของเกษตรกร โดยกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทุกด้าน ทั้งด้านเสบียงอาหารสัตว์ โดยมีเสบียงสัตว์แห้งสำรอง 5,612.60 ตัน พร้อมยานพาหนะ ชุดสัตวแพทย์และผู้ช่วย พร้อมเวชภัณฑ์ดูแลรักษาสัตว์ ตลอดจน   ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว พร้อมในการออกปฏิบัติการทันทีที่ได้รับการร้องขอ และได้มอบหมายให้ปศุสัตว์เขต 8-9 จัดตั้งวอรูม (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด รายงานสถานการณข้อมูล ณวันที่4ธ.ค.63 ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนสัตว์และแปลงหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ดังนี้ โค=98,882 ตัวกระบือ=1,248 ตัว แพะ-แกะ=23,689 ตัวสุกร=27,4105 ตัวสัตว์ปีก=2,742,738 ตัวแปลงหญ้า=9,015 ไร่

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมลงพื้นช่วยน้ำท่วมเมืองคอน (มีคลิป)

 

นอกจากนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ มอบอาหารสุนัข แก่เจ้าของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด,ร่วมปล่อยคาราวานเสบียงสัตว์และหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (HHU) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รับฟังรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค จากหัวหนอาส่วนราชการในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 9 และมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ และ  เปิดครัวปศุสัตว์ สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปรุงอาหาร สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมลงพื้นช่วยน้ำท่วมเมืองคอน (มีคลิป)

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า เดินทางไปยังจุดอพยพสัตว์ ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 บ้านชะเมา ตำบลทำเรือ อำเภอเมือง และ ณ สี่ แยกบ้านทางพูนหมู่ที่ 2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อมอบเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดคลังเสบียงอาหารสัตว์เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ไว้ประจำ 4 จุด1.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หญ้าแห้ง 700 ฟ่อน 2.อำเภอเมือง หญ้าแห้ง 1,250 ฟ่อน 3.อำเภอพระพรหม หญ้าแห้ง 500 ฟ่อน

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมลงพื้นช่วยน้ำท่วมเมืองคอน (มีคลิป)

 

กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ให้มีความปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียด้านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงให้น้อยที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าว  สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (ศปภ.ปศ.) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร. 02-6534553, 02-6534444 ต่อ 3315 อีเมล์ disast[email protected] หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที