อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

03 ธ.ค. 2563 | 08:35 น.

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ Elite Flexible One ดึงนักลงทุนต่างชาติ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี หนุนมาตรการภาครัฐกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่ม 1 มกราคม 2564

ไทยแลนด์ อีลิท จับมือ ททท. และศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เปิดตัว Elite Flexible One หวังดึง นักลงทุนต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่ม 1 มกราคม 2564

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า จากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายสิทธิประโยชน์รองรับกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ ขายโครงการได้เร็วขึ้น สร้างกระแสเงินสด ทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ด้วยดี

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกฯ ในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ  “Elite Flexible One” โดยสมาชิก บัตรฯ จะต้องมีการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในประเทศไทยที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมเข้าอยู่อาศัย ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เพื่อตอบสนองแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการดึงให้กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ผ่านโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One โปรแกรมพิเศษนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี  (เริ่ม 1 มกราคม 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
พลิกโควิดเป็นโอกาส 3 บิ๊กทุนต่างชาติทุ่ม1.5หมื่นล้านปักหมุดอสังหาในไทย
โตสวนโควิด-19 คนจีน แห่ซื้อ "อีลิทการ์ด" ยอดพุ่งกระฉูด
ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯแถม"อีลิทการ์ด"-ซื้อคอนโดเริ่ม8ล้านได้สมาร์ทวีซ่า

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” นั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง (High-End)

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต้องมีการทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือกันกับบริษัทฯ จึงจะสามารถดำเนินการในโปรแกรมพิเศษนี้ได้ โดยโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” จะสนับสนุนให้เอกชนจากภาคอสังหาริมทรัพย์ เสนออีลิทคาร์ดขายร่วมในแพ็คเกจไทยแลนด์ อีลิท

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

เรามีความภาคภูมิใจกับการได้เป็นส่วนหนึ่งในมาตราการสำคัญของประเทศ เพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพหลายมิติให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมพิเศษ Elite Flexible One เพื่อร่วมมือกันในการช่วยเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติโดยเร็วต่อไป

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท “Elite Flexible One” นั้น มีรายละเอียดดังนี้

1.ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนด        

2.ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี

อีลิท การ์ด เปิดตัวบัตรใหม่ ดึงต่างชาติซื้ออสังหาฯในไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ขณะที่เอกสารหลักฐานสำหรับการยื่นสมัครบัตรประเภท “Elite Flexible One” จะต้องประกอบไปด้วย

1.หลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

2.หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

3.ผู้สมัครต้องมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ
4.ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  
5. ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด