svasdssvasds

เปิดตัว ฮีโร่ “ชาวนา” เบื้องหลัง คำนวณ "ประกันรายได้ข้าว"

17 พ.ย. 2563 เวลา 20:30 น. 3.0k

“ชาวนา” แชร์ว่อนเน็ต สูตรคำนวณประกันรายได้ข้าว งวด1 - งวด2 ชี้เป้า “สำนักงานเกษตรจังหวัด-ธกส.สาขา”  ฮีโร่ของชาวนา ทำให้มีอำนาจต่อรองทราบจำนวนเงิน “โอนผิด” หรือ “ถูกต้อง”

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวปี2  เข้มข้น เคาะประกันรายได้ส่วนต่างไปแล้ว 2 งวด งวดที่1 กำลังจ่ายให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นค่อยจ่ายงวดที่2 สำหรับเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกรอบระยะเวลา การขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ที่นาแปลงใด แปลงหนึ่งสามารถรับสิทธิประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อน

 

เปิดตัว ฮีโร่ “ชาวนา” เบื้องหลัง คำนวณ  "ประกันรายได้ข้าว"

 

สำหรับการคำนวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก. )ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกำหนด ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ได้สิทธิ์ไม่เกินจำนวน ขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิดและเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด ล่าสุด  ได้โอนเงินส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 786,380 ราย เป็นเงิน 8,387 ล้านบาท ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาที่ลงทะเบียนปลูกข้าวชนิดเดียวและจะโอนส่วนที่เหลือให้กับเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หรืออย่างช้าภายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากยังมีเกษตรกรชาวนาที่มีปัญหา 161 ราย ที่มีปัญหาทางบัญชีธนาคารเช่นบัญชีเงินฝากปิดบัญชีไปแล้วหรือบัญชีถูกอายัด ซึ่ง ธกส. จะได้เร่งแก้ไขเพื่อโอนเงินส่วนต่างให้เสร็จสิ้นทุกรายโดยเร็ว ส่วนกรณีที่ ธกส. โอนเงินเกินโอนเงินขาดบางส่วนนั้น ธกส. แจ้งว่าเป็นปัญหาทางเทคนิค ซึ่ง ธกส. จะดำเนินการแก้ไขจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้เรียบร้อยอย่าได้กังวล

“ฐานเศรษฐกิจ” แกะรอย “ชาวนา” ถึงที่มาการเคาะราคาประกันทั้งงวด1 และ งวด2 พยายามสอบถามที่มา ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ก็ไม่มี ไม่ทราบละเอียด ส่งให้ดูตัวอย่างก็งง เพราะในนั้นทำละเอียดมาก ซึ่งมีแต่ทำแต่ละชนิดข้าว ที่ละเอียดชัด ตั้งแต่จำนวน พื้นที่ ปลูก (ไร่) ตั้งแต่ 1 ไร่ และการคำนวณผลผลิต ที่สศก. กำหนดแต่ละชนิด ผลผลิตทั้งหมดตัน ถ้าเอามาคำนวณ จำนวนไร่ นำส่วนต่างราคาชดเชย มาคำนวณ แล้วจะได้ผลลัพธ์ นำมาคิดเป็นจำนวนตัน ในครัวเรือนแต่ละชนิดข้าวที่รัฐบาลกำหนด พอมองตัวเลขคำนวณออกมาในลักษณะแบบนี้ทำให้เกษตรกรได้ทราบ จะได้เงินเท่าไร นั่นก็คือ สำนักงานเกษตรจังหวัด  สังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. สาขา ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้าน เป็นผู้จัดทำขึ้นมา เรียกว่าแม้แต่ผู้บริหารกรม และธนาคารสำนักงานใหญ่ ก็ยังไม่ทราบเลย นี่คือ ฮีโร่ “ปิดทองหลังพระ” ที่แท้จริงของชาวนา

 

ตัวอย่าง การคำนวณรายได้  รอบ1 

เปิดตัว ฮีโร่ “ชาวนา” เบื้องหลัง คำนวณ  "ประกันรายได้ข้าว"

 

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี

เปิดตัว ฮีโร่ “ชาวนา” เบื้องหลัง คำนวณ  "ประกันรายได้ข้าว"

 

ข้าวหอมมะลิ

เปิดตัว ฮีโร่ “ชาวนา” เบื้องหลัง คำนวณ  "ประกันรายได้ข้าว"

 

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่

 

แม้แต่ ธก.ส.จังหวัด ก็แจ้ง เกษตรกรในพื้นที่ หากรายไหนไม่เข้าใจ ก็ส่งคำนวณประกันรายได้ เรียกว่า คนนอกวงการ หรือ ใครเห็นต่อให้ไม่ใช่ชาวนา ก็เข้าใจได้ 

 

เปิดตัว ฮีโร่ “ชาวนา” เบื้องหลัง คำนวณ  "ประกันรายได้ข้าว"

 

สำหรับประกันรายได้รอบ 1  เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งให้ ธ.ก.ส. โอน พื้นที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563  ชาวนา 839,682 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ (ในเขตพื้นที่ 23 จังหวัด) จำนวน 211,769 ครัวเรือน ข้าวหอมมะลิ (นอกเขตพื้นที่ 23 จังหวัด) จำนวน 30,446 ครัวเรือน หอมปทุมธานี จำนวน 28,307 ครัวเรือน ข้าวเจ้าอื่นๆ จำนวน 395,453 ครัวเรือน และข้าวเหนียว 206,738 ครัวเรือน

ส่วนประกันรายได้งวด 2 ข้อมูลเก็บเกี่ยว วันที่ 9-15 พ.ย.2563  มีจำนวน 1,386,055 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็น ข้าวหอมมะลิ (ในเขตพื้นที่ 23 จังหวัด) จำนวน 788,681 ครัวเรือน ข้าวหอมมะลิ (นอกเขตพื้นที่ 23 จังหวัด) จำนวน 105,590 ครัวเรือน หอมปทุมธานี จำนวน 9,204 ครัวเรือน ข้าวเจ้าอื่นๆ จำนวน 62,929 ครัวเรือน และข้าวเหนียว 580,307 ครัวเรือน

 

ประกันรายได้ งวด2

 

ข้าวเปลือกเหนียว รอบ2

 

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด