svasdssvasds

“จุรินทร์”  Kick Off  RCEP  เร่งส่งสภาฯให้สัตยาบัน

16 พ.ย. 2563 เวลา 7:43 น.

จุรินทร์  Kick Off RCEP เร่งส่งสภาฯให้สัตยาบัน หวังทันสมัยประชุมนี้  ย้ำไทยมีแต่ได้ประโยชน์จากการลงนามครั้งนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษในงาน “การประกาศ ความสําเร็จการเจรจา RCEP” (Kick off RCEP) ว่าเมื่อวานนี้ 16พ.ย.2563 ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP  ซึ่งวันนี้(16 พ.ย.)ถือเป็นโอกาสแรกในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงสาระสำคัญของความตกลง RCEP ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการตกลงนี้ เตรียมศึกษาทำความเข้าใจกับประโยชน์ ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม รองรับข้อตกลงเมื่อมีผลบังคับใช้ โดยข้อตกลง RCEP เป็นข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะครอบคลุมประชากร 1 ใน 3 ของโลก GDP 1 ใน 3 ของโลก สำหรับประเทศไทยมูลค่าการค้าทั้งหมด 3 ส่วนเป็นการค้ากับกลุ่มประเทศ RCEP 2 ส่วน ถือว่า RCEP มีความสำคัญอย่างยิ่งและเราได้ใช้ความพยายามมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

“จุรินทร์”  Kick Off  RCEP   เร่งส่งสภาฯให้สัตยาบัน

ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง 1.ประเด็นการค้า2.ประเด็นการลงทุน 3.ประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงอาเซียน ประเด็นการลงทุนประกอบด้วยเรื่องส่งเสริมการลงทุนและการคุ้มครองการลงทุน ส่วนประเด็นใหม่ๆนั้นเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในข้อตกลง RCEP เช่น 1.เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา  2.เรื่องพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ 3.เรื่องการแข่งขันทางการค้า และที่เป็นเรื่องใหม่มี 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)ในส่วนของการส่งเสริม การคุ้มครองดูแลและ2.เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“จุรินทร์”ย้ำ ไทยได้ประโยชน์จาก RCEP

ปิดฉากเจรจายาวนาน 8 ปี  ไทยร่วมลงนาม “อาร์เซ็ป”

ไทยย้ำความสำคัญอาเซียน+3  เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

พาณิชย์ แนะภาคธุรกิจใช้ประโยชน์ “RCEP”

สรุป “RCEP” คือ? ไทยได้ประโยชน์อย่างไรกับข้อตกลงการค้าเสรีใหญ่สุดของโลก

นายกฯจีน ประกาศชัยชนะ 15 ประเทศลงนาม “RCEP”

"ผมมั่นใจว่าข้อตกลง RCEP ประเทศไทยของจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างน้อยเรื่องของสินค้าบริการและการลงทุน สินค้าไทยมีจุดแข็งคือสินค้าทางการเกษตรเป็นความหวังที่เราสามารถบุกตลาดอีก 14 ประเทศ และยังมีพืชผลทางการเกษตร มันสำปะหลังแป้งมัน ยางพารา สินค้าประมง สินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกตัว อาหารก็จะเป็นอีกหมวดที่ได้รับประโยชน์เต็มที่”

“จุรินทร์”  Kick Off  RCEP   เร่งส่งสภาฯให้สัตยาบัน

นอกจากนี้ไทยจะเดินวิสัยทัศน์ “อาหารไทยอาหารโลก”เพื่อทำให้ประเทศไทยเลื่อนลำดับส่งออกอาหารมาเป็นลำดับต้นๆจนมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก RCEP จะเข้ามามีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมาย และสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องแต่งกาย มอเตอร์ไซค์ และอื่นๆ ภาคบริการและการลงทุน RCEP จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถทำตัวเลขทางการค้าการลงทุนโดยเฉพาะก่อสร้าง และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และเรื่องภาพยนตร์บันเทิงอนิเมชั่น และการทำคอนเทนท์ ที่เกี่ยวกับภาคบริการ และที่เรามีศักยภาพขึ้นมาในระดับโลกคือค้าปลีกที่จะได้รับประโยชน์ " รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

 

“จุรินทร์”  Kick Off  RCEP   เร่งส่งสภาฯให้สัตยาบัน

ไทยมีเวลาในการเตรียมตัว ไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปี ดังนั้นภาคส่วนต่างๆต้องเตรียมตัวและเตรียมปรับตัวรองรับข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วนและข้อตกลงใหม่ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เร่งศึกษากฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่จะต้องเข้าไปให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ภาคเอกชนได้เร่งปรับตัว ทั้งประเทศทั้ง 15 ประเทศต้องทำ 2 เรื่อง 1.ทำอย่างไรให้อินเดียมีโอกาสเข้ามาร่วมกันในอนาคต เพราะอินเดียคือประเทศที่ร่วมนับหนึ่งกับ 15 ประเทศมาตั้งแต่ต้น แค่ขอพักการเจรจาชั่วคราวจนกว่าจะถึงสถานการณ์ที่เหมาะสม  ซึ่งไทยยังอยากได้อินเดียเพราะอินเดียมีศักยภาพทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดสำคัญสำหรับไทยและอีก 14 ประเทศ และศอินเดียจะได้ตลาดใหญ่อีก 15 ประเทศในโลกเช่นเดียวกัน 2.ต้องเร่งให้สัตยาบัน ซึ่งจะบังคับใช้ต่อเมื่อลงสัตยาบัน สำหรับอาเซียนขอให้เกิน 5 ประเทศ ต้องบวกกับ 5ประเทศที่เหลืออีก3 ประเทศอย่างน้อย เป็น 6 + 3 จะบังคับใช้ได้ ตั้งเป้าหมายว่ากลางปีหน้าน่าจะบังคับใช้ได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และเห็นชอบที่จะให้เสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยได้มีมติตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สร้างมั่นใจและช่วยให้เศรษฐกิจของภูมิภาคสามารถฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืนต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด